You are currently browsing the monthly archive for maj 2008.

Här får ni ett gammalt klipp som håller än.

En mobiltelefonförsäljare utan självförtroende säger:

”My dream is to spend my life doing what I am feeling I was born to do”…

Sedan vann han Storbrittaniens Idoltävling 2006 genom att stålande sjunga Opera.

Varje människa är unik. Gud har lagt ned förmågor i var och en som bara väntar på att levas ut.

Se filmen och gör sedan vad du är avsedd att göra, med hela ditt hjärta och hela din själ. Då hedrar du din skapare.
http://www.youtube.com/watch?v=NLF9iEXnBRo&feature=related

Psa 139:1 För sångmästaren, en psalm av David. HERRE, du utrannsakar mig och känner mig.
Psa 139:2 Om jag sitter eller står, vet du det, du förstår mina tankar fjärran ifrån.
Psa 139:3 Om jag går eller ligger, utforskar du det, med alla mina vägar är du förtrogen.
Psa 139:4 Innan ett ord är på min tunga, vet du, HERRE, allt om det.
Psa 139:5 Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.
Psa 139:6 En sådan kunskap är mig alltför underbar, den är så hög att jag ej kan förstå den.
Psa 139:7 Vart skall jag gå för din Ande, vart skall jag fly för ditt ansikte?
Psa 139:8 Om jag far upp till himlen, är du där, bäddar jag åt mig i dödsriket, är du där.
Psa 139:9 Tar jag morgonrodnadens vingar, gör jag mig en boning ytterst i havet,
Psa 139:10 skall också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig.
Psa 139:11 Om jag säger: ”Må mörker falla över mig och ljuset bli natt omkring mig”,
Psa 139:12 så är mörkret inte mörkt för dig, natten skall lysa som dagen och mörkret vara som ljuset.
Psa 139:13 Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i moderlivet.
Psa 139:14 Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl.
Psa 139:15 Benen i min kropp var inte osynliga för dig, när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup.
Psa 139:16 Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outbildat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit.
Psa 139:17 Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud, hur stor är inte deras mångfald!
Psa 139:18 Skulle jag räkna dem är de fler än sandkornen. När jag vaknar är jag ännu hos dig.

/N

Gud skapade världen god säger skapelseberättelsen och berättelsen om Noa berättar att det var värt att bevara miljön till efter floden. Miljömedvetenhet är att respektera Skaparen, oavsett om man tror på berättelserna ordagrant eller symboliskt.

Trots detta säger en profetia att:


Isa 51:6 Lyft upp era ögon till himlen, och se på jorden därunder. Ty himlen skall försvinna som en rök och jorden nötas ut som en klädnad. Dess invånare skall dö som mygg. Men min frälsning skall förbli för evigt, min rättfärdighet skall inte brytas ner.

Visst förstör vi atmosfären och förbrukar jordens resurser.Vi kan jobba för att respektera skapelsen bättre. Fattiga länder har fördelen att de kan uppdatera sina industriers miljöteknologi med redan befintlig teknologi från rika länder. Kostnaderna blir inte lika stora. Det blir bättre för oss alla och vi visar Gud respekt.

/N

Märkligt att skrifter som är nästan 3000 år gamla förutsäger att judarnas historia ska vara kantad av landsförvisningar till andra länder. I 3 Mosebok står:

Lev 26:43  Ty landet måste bliva övergivet av dem och så få gottgörelse för sina sabbater genom att bliva öde när folket är borta, och själva skola de få umgälla sin missgärning, därför, ja, därför att de förkastade mina rätter, och därför att deras själar försmådde mina stadgar.
Lev 26:44  Men detta oaktat skall jag, medan de äro i sina fienders land, icke så förkasta eller försmå dem, att jag förgör dem och bryter mitt förbund med dem; ty jag är HERREN, deras Gud.
Lev 26:45  Nej, till fromma för dem skall jag tänka på förbundet med förfäderna, som jag förde ut ur Egyptens land, inför hedningarnas ögon, på det att jag skulle vara deras Gud. Jag är HERREN.
Lev 26:46  Dessa äro de stadgar och rätter och lagar som HERREN fastställde mellan sig och Israels barn, på Sinai berg genom Mose.

Först på 500-talet innan tidräkningen och sedan från år 70 har judarnas historia varit kantad av att de varit utspridda i världen. Så som Moseböckerna förutsade. Vet ni, återvändandet 1948 finns också med, på en andra platser i Bibeln!

N

Läkedom för kroppen eller själen behöver alla någon gång. Receptet:
Pro 16:24 Milda ord är som drypande honung, ljuvliga för själen och en läkedom för kroppen.

Redan för två och ett haft tusen år sedan visste folk att det inte är gott att hetsa upp sig för småsaker.

/N

Området ”rättfärdiggörelse” är ett inte helt enkelt ämne, särskilt om man har en kristen historia. I judendomen framstår lagen och att leva ett gott liv vara ett mer centralt tema även om ämnet behandlas. Jag tar upp en aspekt som är viktig för ”rättfärdiggörelse”, nämligen att be och leva i en relation till skaparen.

Bön om frälsning tillsammans med omvändelse pressenteras som en frälsningsväg t o m för icke judar:
Jon 3:8 Både människor och djur skall klä sig i säcktyg. Må var och en ropa till Gud av all kraft och vända om från sin onda väg och från den orätt han gör.
Jon 3:9 Vem vet, kanske vänder Gud då om och ångrar sig och vänder sig från sin vredes glöd, så att vi inte förgås.”
Jon 3:10 När Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg, ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem, och han gjorde det inte.

Bön om frälsning kan ge försoning:
Hos 14:2 (14:3) Tag med er ord och vänd åter till HERREN. Säg till honom: ”Förlåt oss alla våra synder och tag nådigt emot oss. Då skall vi prisa dig med våra läppar.
Hos 14:3 (14:4) Assur kan inte rädda oss, vi skall inte mer sitta upp på stridshästar. Vi skall aldrig mer säga: `Vår Gud` till våra händers verk. Ty hos dig finner den faderlöse barmhärtighet.”
Hos 14:4 (14:5) Jag vill hela dem från deras avfall, jag vill älska dem av fri vilja, ty min vrede har vänt sig ifrån dem.
Hos 14:5 (14:6) Jag skall bli som dagg för Israel, han skall blomstra som en lilja, han skall skjuta rötter som Libanon.

Bön om förlåtelse var en frälsningsväg som Salomo bad om vid templets invigning:
1Ki 8:46 Om de syndar mot dig – och det finns ingen människa som inte syndar – och du blir vred på dem och ger dem i fiendens våld och man tar dem till fångar och för bort dem till fiendens land, långt bort eller nära,
1Ki 8:47 men de då kommer till besinning i det land där de är i fångenskap och vänder om och ropar till dig om nåd i det land där man håller dem fångna och säger: Vi har syndat och gjort illa, vi har varit ogudaktiga;
1Ki 8:48 om de då vänder om till dig av hela sitt hjärta och av hela sin själ i sina fienders land, dit man fört dem i fångenskap, och ber till dig, vända i riktning mot sitt land, det som du har givit åt deras fäder, och mot den stad som du har utvalt och mot det hus som jag har byggt åt ditt namn,
1Ki 8:49 må du då i himlen, där du bor, höra deras bön och deras rop om nåd och skaffa dem rätt.
1Ki 8:50 Förlåt ditt folk vad de har syndat mot dig, och förlåt alla de överträdelser som de har begått mot dig, och låt dem finna barmhärtighet hos dem som håller dem fångna, så att dessa förbarmar sig över dem.

Bön är välbehagligt för Gud, om den som ber är ”redlig”.
Pro 15:8  De ogudaktigas offer är en styggelse för HERREN, men de redligas bön behagar honom väl.

Istället för syndoffer för överträdelser fungerar att ”gör vad rätt är”, praktisera ”kärlek” och ”ödmjukhet” som medel för försoning:
Mic 6:7 ”Har HERREN behag till vädurar i tusental, till oljeströmmar i tiotusental? Skall jag giva min förstfödde till offer för min överträdelse, min livsfrukt till syndoffer för min själ?
Mic 6:8 Nej, vad gott är har han kungjort för dig, o människa. Ty vad annat begär HERREN av dig, än att du gör vad rätt är och vinnlägger dig om kärlek och vandrar i ödmjukhet inför din Gud?

Goda gärningar, kärlek, bön och ödmjukhet verkar vara frälsnings-budskapet senare i GT snarare än att mekaniskt offra djur utan att ha ett uppriktigt hjärta. Gud önskar inget hellre än människor som uppriktigt vänder sig till Honom i bön.

/N

http://www.aish.com/wallcam/#

Web-kamera över västra muren /”klagomuren”, som uppdateras varje minut. Kul att se bönen som pågår där live. Inspirerande faktiskt.

Vid ett tillfälle hade en Rabin jag haft mailkontakt med lovat att han skulle be vid muren för ett böneämne jag hade. Jag har bilden av Muren som startsida och råkade faktiskt se honom!

På Aish.com finns även en förbönsfunktion där de printar ut böner går med dem till muren där de ber för dem och kilar sedan in dem i springorna.
/N

Igår besökte jag några som föder upp får. De hade 24 lam och ett 25:e planerat till på tisdag.

I vissa stunder känner jag sorgsenhet över att det jag trodde på i 25 år, kristendomen, inte höll måttet när jag testade dess fundament. Det hade varit mycket enklare om det hållit. Kristna frikyrkor kan ha en fin social gemenskap. De flesta kristna är minst lika trevliga som alla andra. Att tro på gamla testamentet/Tanakh utan att konvertera innebär, i dagsläget, att man inte har någon församlingsgemenskap, i alla fall inte om man bor långt från någon synagoga. Lite trist ur social bemärkelse.

Men Gud ser mig och vet om mina behov. Jag kan förtrösta på att Han har omsorg om vad jag behöver så som David skrev i den 23:e psalmen:

En psalm av David. HERREN är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall bo i HERRENS hus evinnerligen.” Psa 23:1-6.

Jag förtröstar på Gud att det kommer bli en annan situation.

/N

Helg-pappa igen. Sabbat igen. Fridfull kväll.

Bilden: Berget Ararat i Turkiet där Bibeln hävdar att Noa landsteg efter floden.

Någon gång nästa vecka ska jag skriva en blogg om Tanakhs/gamla testamentets undervisning om rättfärdiggörelse. Det är ett ämne som alla som någon gång haft med kristendom att göra har frågor. Kunde offren i tabernaklet ochtemplen ge rättfärdiggörelse eller ej. Kan man bli rättfärdig genom ”lag-gärningar? Det finns minst ett sätt till som är kandidat till rättfärdiggörare. Kolla in om någon vecka igen.

Shalom

N

Judar som praktiserar tron på den judiske Guden omskär sig och äter enligt särskilda lagar. Omskärelsen är ett förbundstecken mellan Gud och Abrahams ättlingar. Kosher, matlagarna, är bud med grund i Moseböckerna uppenbarelse av lagen för judarna. Faktum är att ibland när man surfar runt om noachidiska lagar etc så vill vissa att noachider inte studerar den muntliga Torahn eller den muntliga skrivna traditionen. Den uppfattas ibland som Guds uppenbarelse för det judiska folket.

Alla folk skulle haft en egen uppenbarelse och tro på Gud. Noa bevarade inte bara djuren och människorna i arken. Noa förde vidare tron på Gud till den nya världen efter floden. Noas söners ättlingar blev olika folk, men alla folk glömde bort tron på Gud. Teoretiskt sett skulle alla folk tro på Gud och ha egna uppenbarelser av samma Gud som judarna tror på. Samma Gud ger liknande värderingar och lagar, men skulle kunna ha gett olika traditioner.

Då alla folk tappat kontakten och tron på Gud så brukar noachidiska församlingar (i USA) ha nära kontakt med judiska församlingar och ha judiska teologer att samråda med. Ofta firar man judiska högtider.

Noachider har alltså en stor frihet i att antingen välja att stå nära allt från ortodox judendom till att enbart tro på Tanakh och följa de sju lagarna och de tio principerna(”/budorden”). Personligen uppskattar jag att lära mig så mycket jag kan om Biben och om judisk tro utan att behöva ha krav att omskära mig, följa matregler eller säga amen till hela muntliga Torah (även om det mesta är mycket skarpsinnigt!).
Att vara Noachid är som att plocka russinen ur kakan!

/N

Jag köpte en mp3-spelare häromdagen så jag kan ladda hem lite bra föredrag att lyssna på från http://www.613.org/

Hundratals timmar att lyssna på!
/N