Hur är man troende om man bara tror på gamla testamentet (eller Tanakh som judarna kallar det) om man inte är jude?

Bloggen handlar om mitt kunskapsinhämtande och ställningstagande kring vad jag tror i religiös bemärkelse. Sedan en tid har jag tappat tron på kristendomens nya testamente. Nu tror jag bara på gamla testamentet, i likhet ed judar och noachider.
Min utgångspunkt är att jag har gamla testamentet, Tanakh, som utgångspunkt för min tro på den Gud som där omtalas. Jag känner inget behov av att bekänna mig till en viss lära eller religion. Kravlöst läser jag texterna och undersöker vad judar och noachider tror.

/N

Annonser