Jag vet vad jag tror på, Herren i Bibeln och Bibelns gamla testamentet/Tanakh, men det är knepigt att som svensk tro utan samfund och traditioner. Idag kom jag på mig själv med att sjunga kristna sånger. I morgon ska jag besöka kristna vänner som jag tycker om. Det kanske finns en handfull andra noachider i Sverige, men ingen jag känner till. Judar och judiska samfund finns mest i de större städerna, men jag ska försöka resa det någon gång på besök.

Judar och judiska samfund finns mest i de större städerna, men jag ska försöka resa dit någon gång på besök. Jag har ingen intention att konvertera till judendom och det judiska foket, när jag kan tro på samma Gud ändå som Noachid. Judarna har dock en fantastisk roll i världshistorien, det enda folk som bevarat och fört ut tron på Herren till världen. Jag önskar det Judiska folket allt väl och Herrens välsignelse.

Det skulle vara en ännu större omställning om jag hade försökt att bli jude.

/N

Annonser