Jag har min tro på gt/Tanakh men känner mindre behov av att ta till mig läror från den muntliga traditionen (trots att jag när jag var kristen trodde jag på treenighetsläran som inte heller står uttryckligen i Bibeln). De sju noachidiska buden är dock helt förenliga med Bibeln, det skrivna ordet.

Noachider är i vid bemärkelse alla som härstammar från Noa, d v s hela mänskligheten. Vi som inte är kreationister kan se det i symbolisk bemärkelse.

I praktiken är noachider vanligen personer som tror på Judendomens Gud utan att själva konvertera och bli judar. Judendomen lär ut att de många bud och förbundstecken som Gud instiftade med Abraham och Mose gäller deras folk uteslutande och rekommenderar därför att Noachider inte firar sabbat  etc på samma sätt som det judiska folket gör.  Tron på Herren fördes vidare till  mänskligheten av Noa men alla andra folk glömde bort denna tro, bland de sista var Melkisedek och Bileam. Endast ättlingarna till Abraham bevarade tron på Herren. Enligt judisk tradition finns sju grundläggande bud som gäller hela mänskligheten. Dessa strävar Noachider att efterleva. Judisk tro gör gällande att alla goda människor, oavsett religion, som lever efter dessa grundläggande principer kommer att ha en plats i den kommande världen.

De sju Noachidiska lagarna är:
– Ha inga andra gudar än Gud! (Avgudadyrkan)
– Förbanna och vanhedra inte Gud! (Blasphemy)
– Mörda inte.
– Inled inte sexuellt osunda och /eller omoraliska beteenden.
– Stjäl inte.
– Ät inte djur levande eller delar av levande djur.
– Verka för ett välfungerande rättsväsen där du bor.

Man kan härleda alla dessa bud till passager i första Mosebok, om man vill, men de står inte uttryckligen. Enligt den Judiska traditionen gavs sex av dessa sju lagar till Adam och Eva som förde dem vidare och den sjunde gavs till Noa vid instiftandet av det första förbundet (1 Mos 9).
Att man inte ska mörda kan härledas från berättelsen om Kain och Abel, att Guds ursprungliga tanke för sexuella relationer var skapelsen av man och kvinna från passagen att ”de två ska vara ett”, att domstolar är viktigt för Lot satt som domare i porten i Sodom, ät inte levande djur (d v s som har blod i sig) sade Herren till Noa o s v…

Jag vill inte binda upp mig vid en tradition eller lära annat än att jag har samma fundament för min tro som  judar och noachider nämligen Tanakh. Bloggen kommer visa vad jag kommer fram till i studiet av texterna och vid läsning av undervisning.

/N

Annonser