Ofrånkomligen måste man konstatera att i Tanakh har lagar och bud en framträdande plats. Som troende på Tanakh är följande passage viktig för mig:

Ty det bud som jag i dag ger dig är inte för svårt för dig och det är inte långt borta. Det är inte i himlen, så att du behöver säga: ”Vem vill för oss stiga upp till himlen och hämta det åt oss och låta oss höra det, så att vi kan följa det?” Ordet är inte heller på andra sidan havet, så att du behöver säga: ”Vem vill för oss fara över till andra sidan havet och hämta det åt oss och låta oss höra det, så att vi kan följa det?” Nej, ordet är dig mycket nära, i din mun och i ditt hjärta, så att du kan följa det.” (5Mos 30:11-14)

Att försöka leva efter Herrens principer är samtidigt att leva efter sitt medfödda samvete och grundläggande rättsmedvetande. Man får vara sig själv då. Faktiskt, jag tror t o m att man mer och mer blir den man är skapad av Herren att vara om man ständigt strävar efter att följa Herrens bud. Man får både genuint vara och bli sig själv.

/N

Annonser