Kolla länken om en tävling i kunskap om Torah/gamlatestamentet där en kristen ung kvinna har en hygglig vinstchans (http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=152928).

Det påstås att vissa rabiner uttryckt en oro för att om hon vinner Torah-tävlingen kan kristna använda det i propagandasyfte mot judendomen. I det korta perspektivet kanske det är ett möjligt senario. Baserat på historiens erfarenheter kan det vara ett väääldigt troligt senario.

I ett längre perspektiv kan det nog vara tvärt om. Ju fler människor som tävlar i Tanakh-kunskap, desto fler tar också till sig budskapen och börjar tro på ”gamla testamentet”. Då kan det bli fler troende noachider (såväl som judar). Det kan göra judar och judendom mer accepterat bland andra folkgrupper.

Låt därför bäste tävlande vinna. Om det är en kristen kan det stimulera kristna att faktiskt tro på ”gamla testamentet”/Tanakh. De kan börja tro att Gud givit lätta bud (5Mos 30:11-14), så de kan tillämpas och följas, istället för att på kristet vis tro att budens funktion är att påvisa den syndiga naturen/arvssynden. Vissa som verkligen läser gamla testamentet kanske t o m börjar inse att profeterna aldrig talade om ”treenighet” eller ”inkarnationen” (att gud skulle uppenbara sig i mänsklig gestalt som kristna tror). Ju fler som intresserar sig för Tanakh desto fler kommer ta Tanakh på allvar.

I långa loppet är det en positiv möjlighet om troende av andra religioner deltar i Torah-tävlingar.

/N