Noach är det hebreiska namnet på Noa i Bibeln.

Noachide, Noahide är vanliga engelskspråkiga benämningar, trots att ändelsen ”ide” annars bara används i engelskan inom kemin ex oxide.
Noachid uppges ha funnits som ord i Oxford Dictionary sedan år 1856 (Ref 1).

B’nei Noach är den hebreiska beteckningen, som ordagrant betyder söner till Noa, d v s hela mänskligheten. Ibland kallas kvinnliga noachider för Bat Noach, Noas döttrar.

Noachid är den betäckning jag valde i bloggens titel för att dels hänvisa till det hebreiska namnet Noach och dels försvenskade jag den engelska termen genom att ta bort e.

Första gången begreppet diskuteras i litteraturen är troligen i skriften Tosefta, som skrevs runt år 200 [C.E.]. (Ref 2, 3)

/N

Ref 1. http://www.forward.com/article/11379/

Ref 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Tosefta

Ref 3. Se Not 16 i “The Seven Noahide Laws: Of Monkey Brains and Courts”, IRENE MERKER ROSENBERG. University of Houston Law Center. . Rutgers Journal of Law and Religion, Vol. 6, No. 1, p. 4, 2004. (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=686114)

Annonser