Pro 30:24 Fyra finnas, som äro små på jorden, och likväl är stor vishet dem beskärd:
Pro 30:25 myrorna äro ett svagt folk, men de bereda om sommaren sin föda;

Myra heter nemâlâh på hebreiska. Ordet härstammar troligen från ordet nâmal som betyder tudelad, avklippt eller omskuren. Myran har en tudelad form. Vissa människor kan vara omskurna fysiskt, andra kan ha ett omskuret ”hjärta” som tillhör Gud. Precis som myran gör de rätt sak i rätt tid, arbetar när den tiden är och vilar när det är tid för det.

Den fysiska omskärelsen av förhuden är ett förbundstecken mellan Gud och det judiska folket. Andra behöver inte omskäras. Men för hela mänskligheten gäller att den som strävar efter att göra rätt sak i rätt tid är får en beskuren del av Guds vishet.
/N

Annonser