Är jag inkonsekvent som väljer att närma sig en religion (judendom) där många tror på reinkarnation, trots att det inte står utryckligen i skrifterna, men väljer att avlägsna mig från en annan (kristendom) som tror på att Gud uppenbarat sig i mänsklig gestalt (inkarnationen) och att Gud har tre delar (treenigheten), trots att gamla testamentet inte nämner och rättfärdiggör något av detta?

Kristendomen krackelerar och faller samman om man inte tror på inkarnationen och treenigheten. Judendomen är inte beroende av lärosatser om reinkarnation, även om vissa uppenbarligen genom historien har funnit det förenligt med judendom.

Tanakh/”gamla” testamentet talar inte uttryckligen om reinkarnation, treenighet eller inkarnation. Att något inte står i Bibeln är inget bevis för att det inte kan vara så, men det står inte heller i Bibeln att jorden är platt eller att det bor gröna gubbar på planeten mars. Jag vill ha någon form av rimliga härledningar från Tanakh innan jag tar till mig trosläror. Jag väljer därför att närma mig den religion som är minst beroende av tilläggsläror, judendomen.

/N

Annonser