…en helt röd kviga med exelent hälsa! Eller också är Moria berg/tempelberget i Jerusalem en ”helig ko”

Rabin granskar om kalven uppfyller Moseböckernas krav.

En Rabin granskar en kalv 2002 föar att utröna om det kan vara den tionde röda kvigan för den Messianska tiden.

Medan judarna tillbad Herren i Tabernaklet och senare i templen följde man reningslagarna om att bringa andlig renhet till folket genom att offra en röd felfri kviga, såsom Moses hade. I Moseböckerna beskrivs offer och renhetslagarna vara eviga, men i brist på tempel tillampas de inte längre. Men den eviga aspekten medför att vissa judar anser att man bör sträva efter att skapa förutsättningar för att återskapa möjligheten att praktisera även de lagarna som Bibeln föreskriver, meeen…

Idag ligger Al Aqsa moskén på platsen. Det är inte någon nackdel för Israels folk. Låg inte en väldigt helig plats för muslimer i Jerusalem skulle det vara lätt för fientligt inställda grupper och grannländer att beskjuta staden med raketer.

Omständigheter kan förändras genom världshistorien. Vem hade för 65 år sedan (1943) trott att judarna skulle få ta över Englands koloni i Palestina. Hur ser tempelberget ut om 500 eller 1000 år? Till dess möjlighet ges att bygga ett nytt tempel förbereds sammanställs all kunskap som behövs för att bygga ett nytt tempel. Om möjlighet någonsin ges. Om Gud ger möjligheten.

I mänsklig bemärkelse är det inte möjligt att frånta muslimerna deras högt värderade moské. Att såra och trampa på de muslimska troende skulle knappast skapa en bättre situation i mellanöstern. Tempelberget är i bildlig bemärkelse en helig ko.

Enligt den muntliga judiska traditionen offrades under templens tid sammanlagt nio fefria helt röda kvigor och man tror att när den Messianska tiden kommer ska en tionde komma att offras. Både 1997 år 2002 hittades kvigkalvar som skulle kunna vara kandidater men ingen av dem uppfyllde kraven (http://www.mechon-mamre.org/jewfaq/qorbanot.htm).

Kanske skulle jag börja föda upp helröda kor, för att förbereda för Messias ankomst 😉

/N

Källor:

http://www.mechon-mamre.org/jewfaq/qorbanot.htm
http://www.templeinstitute.org/
http://www.templeinstitute.org/archive/red_heifer_born.htm

Annonser