I judendomen har lagar som skyddar djuren funnits åtminstone sedan 5 Mosebok. På sabbaten fick inte ens djuren arbeta:

men den sjunde dagen är HERRENS, din Guds, sabbat; då skall du ingen syssla förrätta, ej heller din son eller sin dotter, eller din tjänare eller din tjänarinna, eller din oxe eller din åsna eller någon av dina dragare, ej heller främlingen som är hos dig inom dina portar; på det att din tjänare och din tjänarinna må hava ro såväl som du.” Deu 5:14:

//www.dunkeldunkel.com/toyfoxkennels/

Bild från(http://www.dunkeldunkel.com/toyfoxkennels/)

Det är bra för djuren och bra för ägarna också, för djur som får återhämta sig efter arbete blir mer produktiva. Sabbaten är en del i förbundet mellan Gud och det judiska folket. Människor av andra folk kan också behöva vila en dag i veckan, men är man inte jude bör man inte fira sabbaten på judars sätt. Redan i första Mosebok, innan det judiska folket fanns, finns ett par passager som faktiskt har relevans när det gäller hur vi behandlar djur:

Allt som rör sig och har liv skolen I hava till föda; såsom jag har givit eder gröna örter, så giver jag eder allt detta. Kött som har i sig sin själ, det är sitt blod, skolen I dock icke äta.” Gen 9:3-4
Man kan tolka versen på två sätt: 1) Dels att det är förbjudet att äta kött med blod i, d v s som inte är slaktade enligt kosher-lagarna. 2) Dels att det är förbjudet att äta djur levande, d v s med blod som pumpar runt, för levande djur har själ.
Judar äter kosher-slaktat kött (enl. punkt 1), men menar att kosher-reglerna inte behöver följas av alla folk som inte är judar. Istället hänvisas de som tror på Israels Gud utan att vara judar till de noachidiska lagarna där den andra tolkningen finns nämligen att man inte får äta djur levande. I vår tid och vårt samhälle kan det synas självklart men om man inte har kylförvaring kan det vara frestande att amputera delar från levande djur för att få färskt kött.

Varför ett så konstigt lagbud?! ” Kött som har i sig sin själ” står det. Redan tidigt förstod människoran att djuren har själ och kan känna och uppleva. Att behandla dem plågsamt blir då en synd.

Grundläggande för hur vi beter oss mot djur, människor och naturen är respekten för allt det Gud skapat och sagt är gott:

Och Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott.” Gen 1:31

/N

Annonser