You are currently browsing the monthly archive for maj 2008.

… invandrare i Sydafrika idag. Aktuellt visar bilder som slås ned brutalt med påkar.

Ibland är människan ganska primitiv. Alla har inte varit invandrare eller flykting men alla har faktiskt en inlevelseförmåga och ett grundläggande rättsmedvetande oavsett kultur och religion.

Bibeln talade till judarna om detta, men det gäller helt säkert alla folk:

En främling skall du icke förorätta eller förtrycka; I haven ju själva varit främlingar i Egyptens land.” Exo 22:21

/N

I judendomen har lagar som skyddar djuren funnits åtminstone sedan 5 Mosebok. På sabbaten fick inte ens djuren arbeta:

men den sjunde dagen är HERRENS, din Guds, sabbat; då skall du ingen syssla förrätta, ej heller din son eller sin dotter, eller din tjänare eller din tjänarinna, eller din oxe eller din åsna eller någon av dina dragare, ej heller främlingen som är hos dig inom dina portar; på det att din tjänare och din tjänarinna må hava ro såväl som du.” Deu 5:14:

//www.dunkeldunkel.com/toyfoxkennels/

Bild från(http://www.dunkeldunkel.com/toyfoxkennels/)

Det är bra för djuren och bra för ägarna också, för djur som får återhämta sig efter arbete blir mer produktiva. Sabbaten är en del i förbundet mellan Gud och det judiska folket. Människor av andra folk kan också behöva vila en dag i veckan, men är man inte jude bör man inte fira sabbaten på judars sätt. Redan i första Mosebok, innan det judiska folket fanns, finns ett par passager som faktiskt har relevans när det gäller hur vi behandlar djur:

Allt som rör sig och har liv skolen I hava till föda; såsom jag har givit eder gröna örter, så giver jag eder allt detta. Kött som har i sig sin själ, det är sitt blod, skolen I dock icke äta.” Gen 9:3-4
Man kan tolka versen på två sätt: 1) Dels att det är förbjudet att äta kött med blod i, d v s som inte är slaktade enligt kosher-lagarna. 2) Dels att det är förbjudet att äta djur levande, d v s med blod som pumpar runt, för levande djur har själ.
Judar äter kosher-slaktat kött (enl. punkt 1), men menar att kosher-reglerna inte behöver följas av alla folk som inte är judar. Istället hänvisas de som tror på Israels Gud utan att vara judar till de noachidiska lagarna där den andra tolkningen finns nämligen att man inte får äta djur levande. I vår tid och vårt samhälle kan det synas självklart men om man inte har kylförvaring kan det vara frestande att amputera delar från levande djur för att få färskt kött.

Varför ett så konstigt lagbud?! ” Kött som har i sig sin själ” står det. Redan tidigt förstod människoran att djuren har själ och kan känna och uppleva. Att behandla dem plågsamt blir då en synd.

Grundläggande för hur vi beter oss mot djur, människor och naturen är respekten för allt det Gud skapat och sagt är gott:

Och Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott.” Gen 1:31

/N

…en helt röd kviga med exelent hälsa! Eller också är Moria berg/tempelberget i Jerusalem en ”helig ko”

Rabin granskar om kalven uppfyller Moseböckernas krav.

En Rabin granskar en kalv 2002 föar att utröna om det kan vara den tionde röda kvigan för den Messianska tiden.

Medan judarna tillbad Herren i Tabernaklet och senare i templen följde man reningslagarna om att bringa andlig renhet till folket genom att offra en röd felfri kviga, såsom Moses hade. I Moseböckerna beskrivs offer och renhetslagarna vara eviga, men i brist på tempel tillampas de inte längre. Men den eviga aspekten medför att vissa judar anser att man bör sträva efter att skapa förutsättningar för att återskapa möjligheten att praktisera även de lagarna som Bibeln föreskriver, meeen…

Idag ligger Al Aqsa moskén på platsen. Det är inte någon nackdel för Israels folk. Låg inte en väldigt helig plats för muslimer i Jerusalem skulle det vara lätt för fientligt inställda grupper och grannländer att beskjuta staden med raketer.

Omständigheter kan förändras genom världshistorien. Vem hade för 65 år sedan (1943) trott att judarna skulle få ta över Englands koloni i Palestina. Hur ser tempelberget ut om 500 eller 1000 år? Till dess möjlighet ges att bygga ett nytt tempel förbereds sammanställs all kunskap som behövs för att bygga ett nytt tempel. Om möjlighet någonsin ges. Om Gud ger möjligheten.

I mänsklig bemärkelse är det inte möjligt att frånta muslimerna deras högt värderade moské. Att såra och trampa på de muslimska troende skulle knappast skapa en bättre situation i mellanöstern. Tempelberget är i bildlig bemärkelse en helig ko.

Enligt den muntliga judiska traditionen offrades under templens tid sammanlagt nio fefria helt röda kvigor och man tror att när den Messianska tiden kommer ska en tionde komma att offras. Både 1997 år 2002 hittades kvigkalvar som skulle kunna vara kandidater men ingen av dem uppfyllde kraven (http://www.mechon-mamre.org/jewfaq/qorbanot.htm).

Kanske skulle jag börja föda upp helröda kor, för att förbereda för Messias ankomst 😉

/N

Källor:

http://www.mechon-mamre.org/jewfaq/qorbanot.htm
http://www.templeinstitute.org/
http://www.templeinstitute.org/archive/red_heifer_born.htm

Besökte en gudstjänst i en synagoga för första gången i mitt liv idag. Innehållsmässigt var det mycket fokus på att be till Gud utifrån bönboken. Jag hängde ju inte med så bra för allt var på hebreiska, men som tur var fanns bönerna på svenska oxå så jag kunde läsa översättningar av alla bad högt. Fina innerliga böner.

Kort predikan jämfört med vad jag varit med om i kyrkor. Tråkigt för jag ville lära mig mer.

De andra gudstjänstbesökarna verkade både positiva till mitt intresse för deras religion och samtidigt försiktigare än vad brukar vara fallet i kyrkor. Judar kan ha historiska skäl att vara försiktiga och har ingen uttalad missionsbefallning.

Tråkigt att jag måste ta tåg till en annan stad för att komma till en synagoga.

/N

Är jag inkonsekvent som väljer att närma sig en religion (judendom) där många tror på reinkarnation, trots att det inte står utryckligen i skrifterna, men väljer att avlägsna mig från en annan (kristendom) som tror på att Gud uppenbarat sig i mänsklig gestalt (inkarnationen) och att Gud har tre delar (treenigheten), trots att gamla testamentet inte nämner och rättfärdiggör något av detta?

Kristendomen krackelerar och faller samman om man inte tror på inkarnationen och treenigheten. Judendomen är inte beroende av lärosatser om reinkarnation, även om vissa uppenbarligen genom historien har funnit det förenligt med judendom.

Tanakh/”gamla” testamentet talar inte uttryckligen om reinkarnation, treenighet eller inkarnation. Att något inte står i Bibeln är inget bevis för att det inte kan vara så, men det står inte heller i Bibeln att jorden är platt eller att det bor gröna gubbar på planeten mars. Jag vill ha någon form av rimliga härledningar från Tanakh innan jag tar till mig trosläror. Jag väljer därför att närma mig den religion som är minst beroende av tilläggsläror, judendomen.

/N

Jag har i flera år kikat på aish.com utan att stöta ihop med tankar om reinkarnation. Så idag gjorde jag en sökning på deras sökmotor och fick massor med svar. Tydligen är det ganska vanligt med sådan tro bland judar. Några artiklar gav lite referenser till verser i Bibeln, men de var inte direkt solklara bevis för reinkarnation.
Min slutsats efter att ha surfat runt är att det i huvudsak är ett tema som förekommer i vissa grenar av judisk mystik. Via wikipedias sida om reinkarnation i olika religioner hittade jag länkar till tre Rabiner i historien som motsatt sig tanken på reinkarnation.
I Rabbi Benjamin Blech föreläsningsserie Deed or Creed (http://www.aish.com/pathways/jewishthought/deedandcreed/), avsnitt 14, säger han att goda judar inte nödvändigtvis måste tro på reinkarnation. I så fall är det knappast ett krav på noachider heller. Får jag inte starkare bevis/vershänvisningar från Tanakh kommer jag inte börja tro på reinkarnation.

/N

På lördag begravs Engla som blev dödad av en sexualbrottsling. Det tv-sänds, vilket upprört vissa som tycker att det är någon sorts ”känslo-onani” och ett vältrande i jobbiga känslor. Vissa tycker nog att begravningen är en familjeangelägenhet och att det är ett tecken på bristande integritet. Kanske, men…

Det finns ett pris på människors liv. Människoliv kan räddas om resurser och kompetens finns. Kanske inte alla, men många. Hade resurser och kompetens funnits hade Englas mördare varit gripen långt innan Engla drabbades. Resurser och kompetens är inte gratis. Människoliv kan värderas i pengar.

Om Englas familj verkligen vill påverka människors attityder och få andra att högre värdera människolivet. Hur ska de då bära sig åt? Englas familj har inget att skämmas för. Om det får fler att bry sig om vad som händer grannens ungar, fler att ställa sig ock kolla när något ser konstigt ut, fler som mailar eller lyfter telefonen till polisen. Om folk inte bara blir berörda utan också förändrar sina beteenden och attityder till människovärde då har Englas familj åstadkommit något.

Man behöver inte vara religiös för att tycka att mord och våldtäckter är fel. Ändå kan jag konstatera att i först kapitlet i Bibeln fastställs värdet på människan (och alla växter och djur). Både de sju noachidiska buden och de tio budorden förbjuder mord och våldtäckt. Människovärdet är ”mycket gott” för att Gud skapat människan och hennes miljö. Därför får man aldrig bli oberörd för mänskligt lidande.

1 Mos 1:31: Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon. Det var det sjätte dagen.

/N

Min underbara dotter bodde hos mig hela helgen. Vi gick förbi en blomsterförsäljare som hade vinplantor och jag kunde knyta ann till berättelsen om Noa som jag ritat och berättat om förra helgen.
Jag ska försöka vara lite mer förberedd inför hennes helger så jag kan berätta/rita/leka någon episod från Tanakh.
Att vara en rollmodell och förebild och undervisa henne är mitt ansvar. Om hon väljer att dela tron när hon blir tonåring/vuxen är hennes beslut som jag kommer (försöka) respektera.

Aish.com brukar ha material för barn/föräldrar som går bra att printa från webben. På Parsha-sidan (=veckans text sidan) finns rubrikerna ”Parents and kids” och ”Coloring Pages” med matnyttigt material. (http://www.aish.com/torahportion/).

God Natt!

/N

Pro 30:24 Fyra finnas, som äro små på jorden, och likväl är stor vishet dem beskärd:
Pro 30:25 myrorna äro ett svagt folk, men de bereda om sommaren sin föda;

Myra heter nemâlâh på hebreiska. Ordet härstammar troligen från ordet nâmal som betyder tudelad, avklippt eller omskuren. Myran har en tudelad form. Vissa människor kan vara omskurna fysiskt, andra kan ha ett omskuret ”hjärta” som tillhör Gud. Precis som myran gör de rätt sak i rätt tid, arbetar när den tiden är och vilar när det är tid för det.

Den fysiska omskärelsen av förhuden är ett förbundstecken mellan Gud och det judiska folket. Andra behöver inte omskäras. Men för hela mänskligheten gäller att den som strävar efter att göra rätt sak i rätt tid är får en beskuren del av Guds vishet.
/N

Noach är det hebreiska namnet på Noa i Bibeln.

Noachide, Noahide är vanliga engelskspråkiga benämningar, trots att ändelsen ”ide” annars bara används i engelskan inom kemin ex oxide.
Noachid uppges ha funnits som ord i Oxford Dictionary sedan år 1856 (Ref 1).

B’nei Noach är den hebreiska beteckningen, som ordagrant betyder söner till Noa, d v s hela mänskligheten. Ibland kallas kvinnliga noachider för Bat Noach, Noas döttrar.

Noachid är den betäckning jag valde i bloggens titel för att dels hänvisa till det hebreiska namnet Noach och dels försvenskade jag den engelska termen genom att ta bort e.

Första gången begreppet diskuteras i litteraturen är troligen i skriften Tosefta, som skrevs runt år 200 [C.E.]. (Ref 2, 3)

/N

Ref 1. http://www.forward.com/article/11379/

Ref 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Tosefta

Ref 3. Se Not 16 i “The Seven Noahide Laws: Of Monkey Brains and Courts”, IRENE MERKER ROSENBERG. University of Houston Law Center. . Rutgers Journal of Law and Religion, Vol. 6, No. 1, p. 4, 2004. (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=686114)