Jag har tidigare skrivit att judiska teologer har härlett dem från de olika berättelserna i 1 Mosebok, vilket stämmer, enligt jewish encyklopedia.
Samtidigt säger den judiska traditionen att sex av de sju buden gavs redan i Edens lustgård och det sjunde (om blod och levande djur) gavs till Noa.

Är de buden härledda från bibeln eller var de givna i bibeln?

Om vi granskar berättelsen om Kain och Abel får vi ett svar:

Gen 4:3 Kain bar fram en offergåva åt HERREN av markens gröda.
Gen 4:4 Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin hjord, av djurens fett. Och HERREN såg till Abel och hans offer,
Gen 4:5 men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk.
Gen 4:6 Och HERREN sade till Kain: ”Varför är du vred och varför är din blick så mörk?
Gen 4:7 Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren.

Utan en standard eller en lag finns inget rätt eller fel, gott eller ont. Hur skulle Kain veta vad som är ett ”gott” offer? Människans samvete kan ofta bedöma gott och ont, men knappast om Gud uppskattar djuroffer eller offer av växter. Svaret blir att Gud inte hade kunnat säga ”Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp” om Han inte först hade instruerat människorna om vilken form av offer Han tycker om!

Slutsatsen blir alltså att mänskligheten verkligen hade fått instruktioner, minst en men fullt möjligt även flera bud, av Gud även om de alla inte uttryckligen står nedtecknade i dagens Bibel. Om man sedan använder berättelserna i 1 Mosebok för att härleda vilka bud/instruktioner Gud gav, då är de Noachidiska buden goda kandidater.

/N