Inget av de noachidiska buden säger att man måste be. Inte heller hur eller hur ofta man bör be. Ändå berättar Tanakh (/”gamla”testamentet) på väldigt många ställen om bön och att Gud tycker om att vi ber till honom.

Pro 15:8  De ogudaktigas offer är en styggelse för HERREN, men de redligas bön behagar honom väl.

Gud vill umgås med oss. Vi får lära känna Gud. Troende judar ber vid minst tre tillfällen varje dag. Jag ber lite när jag känner för det, men sista veckan har jag försökt att ta tre korta stunder varje dag där jag fokuserat och medvetet ber till Gud. Ska man lära känna någon, ta intryck av någon och bygga en relation, då måste det till tid i gemenskap.

Vi kan intellektuellt lära känna Gud genom att läsa Tanakh och vi kan erferenhetsmässigt lära känna Gud i bön och vi kan praktiserar vår tro var dag. Alla delarna är en integrerad enhet.

/N