Bloggen tar pappaledigt ett par veckor!

++++++++++++++++++++

Gud sade till Job:
Job 38:3 Spänn bältet om livet som en man, jag vill fråga dig, och du skall svara mig.
Job 38:4 Var fanns du när jag lade jordens grund? Svara, om du har så stort förstånd.
Job 38:5 Vem har bestämt hennes mått – du vet! Och vem spände mätsnöret över den?

Människan är verkligen enastående, men det är för vi är skapade till Guds avbild (oavsett vilken metod Han använt).

/N

+++++++++++++++++++

Bloggen tar pappaledigt ett par veckor!