You are currently browsing the monthly archive for juli 2008.

Ett av de Noachidiska buden föreskriver att man ska verka för ett välfungerande rättsväsende på den plats där man bor. Vissa tolkar budet så att man ska ge sitt stöd till religösa domstolar, andra ser det mer generellt så att man ska verka för att att landet man bor i har en välfungerande civil lagstiftning.

Samtida med Abraham var Lot som enligt Bibeln satt i porten i Sodom och var domare. Innan judendomen fanns tyckte uppenbarligen de som trodde på Gud att ett bra rättsväsende var viktigt.
Men vad är ett bra rättsväsende?

Jag ser att det finns behov främst av civil lagstiftning. Israel saknar civil äktenskapsbalk vilket resulterat i att misshandlade kvinnor ibland tvingas betala upp till 500 000 dollar till utpressande män för att mannen ska lämna in skilsmässobrevet (s k Get).
Som vägledare i etiska dilemman, för religiösa personer, har nog religiösa domstolar även en positiv funktion.
Civil och religiös lag kan existera parallellt.

/N

Jag har medvetet valt att använda svenska språket utan att flika in hebreiska begrepp. Vissa kanske skulle tycka att det verkade seriösare med mer judisk jargong, men nej.

Hebreiska är viktigt för att hålla samman det judiska folket. Judar bör lära sig hebreiska.

Kunskap i språket underlättar förståelse av Bibeln, men kan man inte det finns konkordanser.

Kanske sätter jag ihop en ordlista med tiden, för mitt eget lärande.

Jag vill att läsarna av denna blogg ska förstå vad de läser och få kunskap om att man kan tro och praktisera judendom utan att vara jude. Man kan vara Noachid.

/N

Varför ska man vara religiös och hålla på att försöka leva efter vissa bud? Det finns massor med svar men ett svar finns i följande stycke:

Every person that agrees to carry out the seven Mitzvot of the children of Noah, and does this in a careful manner, is a righteous gentile, and has part in the world to come, meaning that he carries this out because G-d has ordered him to do so in the Torah, through Moses.
Melachim-Kings (8:11), Rambam

För att Gud har uttryckt den viljan.

Det är en balansgång mellan att respektera sin Gud som en god förälder och att å ena sidan bli sekulärt otroende och å andra sidan bli fundamentalistiskt vansinne. Det är gott att leva efter de principer Gud givit.

Den som använder buden för att klanka ned på andra eller förhäva sig själv har inte förstått att man är ansvarig inför Gud för vad man gör.

/N

Regnbågsfärgade fanor vajar runtom i Stockholm! Alla Noachider hyllar regnbågsförbundet mellan Gud och mänskligheten! Eller???

Gen 9:13 Min regnbåge sätter jag i skyn, och den skall vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden.

Gud lovade att aldrig dränka jorden igen och tog regnbågen till sigill.

Med mitt religiösa perspektiv är det märkligt att regnbågen tagits som symbol för gay-folk?! Regnbågsförbundet står nämnt i bibeln som är ganska negativ till homosexualitet. Judendomen drar dessutom ganska långtgående slutsatser om äktenskapet mellan man och kvinna utifrån skapelseberättelsen, några kapitel innan regnbågsförbundet.

Kanske är tanken från gay-håll att låta regnbågens färgskiftningar symbolisera spektrumet i människors sexualitet.
För mig står regnbågen för något helt annat!

/N

Så var det Pride-festival i Stockholm igen! Borde jag, som religiös, avsky homosexuella?
Nej.
Det behövs bara lite inlevelseförmåga. Om homosexuella känner lika mycket attraktion för varandra som jag gör inför kvinnor, då är det definitivt problematiskt om andra ska komma och lägga sig i och ha ”pekpinnar”.

Tänk om jag hade varit homosexuell, hur hade jag hanterat mitt religiösa liv då. Kanske hade jag varit mer inriktad mot liberala- eller progressiva församlingar eller religiösa strömningar.

Vad säger Bibeln då? Det är nog svårt att hitta något stöd för homosexualitet eller homosexuella handlingar. Bibeln är uttryckligen negativ till homosexualitet. Hade jag varit homosexuell och lika religiös som nu hade jag behövt försöka hitta ett förhållningssätt. Inte lätt.

Ofta hör man från religiösa att homosexuella bör leva i celibat. Hade jag (som hetro) fått höra något sådant när jag var 19-20 år, då hade det varit en outhärdlig tanke. Varför skulle det vara annorlunda för homosexuella? Idag är jag skild och det skulle inte vara hela världen om jag inte gifter om mig utan får fortsätta i mitt nuvarande celibat.

Även fast Bibeln säger att homosexuella handlingar är synd har jag inte någon rätt att bidra till förföljelser på homosexuella.

I kväll börjar Sabbaten igen. Ha en fridfull kväll.

/N

Mose och Bileam levde samtidigt och var enastående profeter båda två.

Mose klarade (först) inte behärska sin ilska, vilket slutade med att han slog ihjäl en slavdrivare och blev tvungen att leva i landsflykt i Midjans land i 40 år som herde (ett jobb för småpojkar), innan han lite visare och ödmjukare kunde genomföra sitt livs uppdrag för sitt folk.

Bileam var vida känd som spåman och profet, men på väg till sitt livs uppdrag misshandlar han sin åsna i vrede. En senare profetia i Bibeln säger att Messias ska komma ridande på en åsna. Vad hade blivit av Bileam om han hade levt ett gott och rättfärdigt liv med Gud och hade arbetat på sina egna brister? Bileam hade en enastående kapacitet. Han blev troligen dödad samtidigt med Israeliternas strider med Midjans folk. Han hade kunna bli ett ljus för alla folk, men han missade målet med sitt liv.

Gud valde Israels folk som sitt egendomsfolk, men det har alltid också funnits folk i det judiska folket som valt Gud.

Hur hade världen sett ut om Bileam hade valt Gud och Guds väg?

Detta har implikationer för ditt liv!

/N

Detta är vad Rambam sammanfattade om vilka bud som gäller icke judar.
Every person that agrees to carry out the seven Mitzvot of the children of Noah, and does this in a careful manner, is a righteous gentile, and has part in the world to come, meaning that he carries this out because G-d has ordered him to do so in the Torah, through Moses.
Melachim-Kings (8:11), Rambam

/N

Idag är ofta en konflikt (med ett globalt perspektiv) mellan hur mycket människor det finns på en plats och hur många andra djurarter som kan leva där. Miljöförstöring är en påtaglig konsekvens avbefolkningsökning.
I Bibelns berättelse om Noa får människan budet att uppfylla jorden.

Gen 9:1 Gud välsignade Noa och hans söner och sade till dem: ”Var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden.

Förutom människan är det några andra djurarter som, med människans hjälp, varit framgångsrika i att sprida sig över hela jorden. Jag tänker på hunden, grisen och råttan, somalla är duktiga på att reproducera sig. Dessa djurarter är, liksom människan, väldigt anpassningsbara genom att de har en hög inlärningsförmåga och kan äta en uppsjö av olika födoämnen.
Vad jag vet omnämns inget av dessa djur i positiv bemärkelse i Bibeln. Trots att dessa djur liknar människan i sin fortplantningsförmåga.

Är det någon som har en Biblisk kommentar eller en rabbinsk utläggning utläggning om varför dessa djur inte beskrivs i positiva ordalag i Bibeln? De beter sig så som människan fått i uppdrag att göra då de uppfyller jorden. Meddela mig om ni har en kommentar till detta ämne.

/N

Vildsvinen ökar i sverige: http://sydsvenskan.se/sverige/article347099.ece

… i något en stund, gå upp i något, fokusera intensivt, det kan vara stunder då man verkligen känner att man lever tillfullo ett gott liv. Att sträva, kämpa och uppnå likaså.

Vad är motsatsen?

Att inte fokusera, att följa den enklaste vägen eller impulsen, att inte sträva eller försöka åstadkomma något? Nej, det är detta som är att förlora sig. Att slösa bort den egna potentialen och givna möjligheter i sitt liv. Att missa målet är per definition att synda.

Alla syndar och missar mål och möjligheter i sina liv.

Alla kan göra fel, men det är inte alla som kan göra rätt. Så försök göra lite mer rätt idag och i morgon.

/N

Här kan du ladda ned Ethics of the Fathers:

http://hebrewbooks.org/4097

Det är en bok i ett helt bibliotek med nedladdbara böcker. Dock är mycket på hebreiska.

/N