Idag läste jag en artikel om Biblisk arkeologi. Den handlade om järnåldersfynd (ca 800 f Kr) i Deir Allah, Jordanien, av en nedtecknad hednisk profetia från av Bileam, son till Beor, vilket verkar sammanfalla med Bileam i Bibeln, som också var son till Beor. Artikeln avslutas med ”The Deir Allah inscription not only attests to the historicity of Balaam”. Men är det rätt slutsat?
Nej. En nedtecknad profetia bevisar inte att personen som profetian uppges komma från verkligen har existerat. Kol 14 visade att profetian nedtecknats på 800-talet och Bileam var samtida med Moses, d v s han levde på bronsåldern, hundratals år tidigare. Profetsian bevisar möjligen att andra än judarna hade någon form av kunskapom en profet kallad Bileam, son till Beor.
Religiösa människor söker ofta ”bevis” för sin tro, på samma sätt som vetenskapen ofta rutinmässigt avfärdar Bibeln som myter.

Om Bibeln är sann kan vetenskapen i det långa loppet människan bara forska och finna kunskaper och information som är förenliga med Bibeln. I så fall beror konflikter mellan Bibeltroende och vetenskapen på att antingen har forskarna tolkat fynd och resultat ”fel” (men inte nödvändigtvis gjort något metodfel) eller att religiösa tolkat texterna på ett sätt som är fel. Om Bibeln är sann, vilket jag tror.

Vetenskapen är dynamisk och förändrar sin världsbild när nya kunskaper vinns. Ibland inser även religiösa människor att vissa tolkningar av Bibeln är mer eller mindre tro-värdiga. I långa loppet, kanske hundratals år, kommer vetenskapen bara bekräfta Bibeln.
Det är skönt att tro på judendomen, för den är oftast betydligt mer positiv till vetenskapen än kristendomen.

Artikeln:
http://www.aish.com/societyWork/sciencenature/Biblical_Archeology_Prophet_and_the_Earthquake0.asp

/N