Sveriges genom tiderna största hundutställning börjar i morgon i Älvsjö i Stockholm. 21000 hundar är anmälda från hela världen. Kul! Då finns det möjlighet att se och bekanta sig med raser man inte annars kommer i kontakt med.

Fenomenet hundutställning behandlas inte i Bibeln men Bibeln innehåller lagar som skyddar djuren. Även arbetsdjuren (oxar) skulle ha en vilodag varje vecka. Guds bud till Noa om att man inte ska äta djur med blod i kan tolkas vara ett förbud att äta levande djur med blod i, eller delar av levande djur med pulserande blod. Det finns alltså lagar i Bibeln som skyddar djuren, trots att de härstammar från bronsåldern.

Behöver hundar skydd i samband med hundutställningar? Ja, faktiskt. Hundar avlas för att se vackra ut i människors ögon (inget fel i det). Problemet är att de flesta rasstandarder bara specificerar ett önskat utseende och inte tar upp sjukdomar som diskvalificerande fel. Resultatet blir att hundar med sjukdomar vinner tävlingar och används i avel.
Bibelns lagar om att oxen skulle ha en vilodag i veckan innebar att oxen kunde avlas och användas utifrån människans behov, men den skulle få vila för att inte bli fysiskt sjuk och lidande. Med detta resonemang är hundutställningar ok men inte avel med sjuka djur.

På en annan hundutställning i Älvsjö för 5-6 år sedan såg jag hur en napoletansk mastiff vann rosetter trotts att det genom den gråa pälsen syntes fullt med eksem och röda utslag. När den poserade var ena foten vriden utåt, nästan 90 grader, så att klorna pekade mot publiken istället för framåt. För 70-80 år sedan var denna ras en frisk, atletisk kamphund. Idag tål inte rasen längre promenader p g a dåliga leder.
På en utställning i Sollentuna för 6-7 år sedan talade jag med en uppfödare av engelsk bulldog om just ledproblem hos bulldoggar. Han menade att hundarna i o f s fick utslitna leder men att det inte var något problem för de led inte eftersom bulldoggar har hög smärttröskel! Att majoriteten av alla valpningar måste ske med kejsarsnitt diskuterade vi inte.
Ledproblem är vanliga i molosserraser men det går att köpa amerikanska bulldoggar i Sverige vars föräldrar har röntgade felfria leder och meriter i weightpull. Fram till 1800-talet användes många molosserhundar som draghundar för att dra kärror. Ledproblemen idag beror nog på att ledproblem inte syns på utställningar.
Polisen har även svårt att hitta bra brukshundar inom Sverige för de utställningsavlade djuren håller är inte tillräckligt hög mental standard.

Hunduppfödarna vinner status ju fler champions de avlat fram, oberoende av om djuren är friska eller ej. De har inga incitament att tänka på djurens bästa. De kanske borde dra sig till minnes att Bibeln säger att vi får använda djuren för människans ändamål, men inte så de blir sjuka.

Sverige är världsledande i avel av mjölkkor (se ex http://www.vikinggenetics.se, http://www.svenskavel.se). Mjölkbönderna tjänar pengar på att avla både på produktivitet och hälsa. Sjuka djur är dyra djur. De har avancerade stora avelssamarbeten som minskar inavelsgraden och de använder statistiska analyser av ärftlighet av mer än 40 egenskaper vid val av avelsdjur. De borde vara en förebild för hundaveln.

Visst får vi människor avla fram djur som vi tycker är estetiskt vackra, men det är emot min tolkning av Bibeln att avla på djur med egenskaper som ger lidande för djuret.

/N

Annonser