Mose och Bileam levde samtidigt och var enastående profeter båda två.

Mose klarade (först) inte behärska sin ilska, vilket slutade med att han slog ihjäl en slavdrivare och blev tvungen att leva i landsflykt i Midjans land i 40 år som herde (ett jobb för småpojkar), innan han lite visare och ödmjukare kunde genomföra sitt livs uppdrag för sitt folk.

Bileam var vida känd som spåman och profet, men på väg till sitt livs uppdrag misshandlar han sin åsna i vrede. En senare profetia i Bibeln säger att Messias ska komma ridande på en åsna. Vad hade blivit av Bileam om han hade levt ett gott och rättfärdigt liv med Gud och hade arbetat på sina egna brister? Bileam hade en enastående kapacitet. Han blev troligen dödad samtidigt med Israeliternas strider med Midjans folk. Han hade kunna bli ett ljus för alla folk, men han missade målet med sitt liv.

Gud valde Israels folk som sitt egendomsfolk, men det har alltid också funnits folk i det judiska folket som valt Gud.

Hur hade världen sett ut om Bileam hade valt Gud och Guds väg?

Detta har implikationer för ditt liv!

/N