Regnbågsfärgade fanor vajar runtom i Stockholm! Alla Noachider hyllar regnbågsförbundet mellan Gud och mänskligheten! Eller???

Gen 9:13 Min regnbåge sätter jag i skyn, och den skall vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden.

Gud lovade att aldrig dränka jorden igen och tog regnbågen till sigill.

Med mitt religiösa perspektiv är det märkligt att regnbågen tagits som symbol för gay-folk?! Regnbågsförbundet står nämnt i bibeln som är ganska negativ till homosexualitet. Judendomen drar dessutom ganska långtgående slutsatser om äktenskapet mellan man och kvinna utifrån skapelseberättelsen, några kapitel innan regnbågsförbundet.

Kanske är tanken från gay-håll att låta regnbågens färgskiftningar symbolisera spektrumet i människors sexualitet.
För mig står regnbågen för något helt annat!

/N