Varför ska man vara religiös och hålla på att försöka leva efter vissa bud? Det finns massor med svar men ett svar finns i följande stycke:

Every person that agrees to carry out the seven Mitzvot of the children of Noah, and does this in a careful manner, is a righteous gentile, and has part in the world to come, meaning that he carries this out because G-d has ordered him to do so in the Torah, through Moses.
Melachim-Kings (8:11), Rambam

För att Gud har uttryckt den viljan.

Det är en balansgång mellan att respektera sin Gud som en god förälder och att å ena sidan bli sekulärt otroende och å andra sidan bli fundamentalistiskt vansinne. Det är gott att leva efter de principer Gud givit.

Den som använder buden för att klanka ned på andra eller förhäva sig själv har inte förstått att man är ansvarig inför Gud för vad man gör.

/N