Ett av de Noachidiska buden föreskriver att man ska verka för ett välfungerande rättsväsende på den plats där man bor. Vissa tolkar budet så att man ska ge sitt stöd till religösa domstolar, andra ser det mer generellt så att man ska verka för att att landet man bor i har en välfungerande civil lagstiftning.

Samtida med Abraham var Lot som enligt Bibeln satt i porten i Sodom och var domare. Innan judendomen fanns tyckte uppenbarligen de som trodde på Gud att ett bra rättsväsende var viktigt.
Men vad är ett bra rättsväsende?

Jag ser att det finns behov främst av civil lagstiftning. Israel saknar civil äktenskapsbalk vilket resulterat i att misshandlade kvinnor ibland tvingas betala upp till 500 000 dollar till utpressande män för att mannen ska lämna in skilsmässobrevet (s k Get).
Som vägledare i etiska dilemman, för religiösa personer, har nog religiösa domstolar även en positiv funktion.
Civil och religiös lag kan existera parallellt.

/N

Annonser