You are currently browsing the monthly archive for augusti 2008.

Mycket nu. Arbete ären del av livet.

Gen 3:17 Till Adam sade han: ”Du lyssnade på din hustru och åt av det träd om vilket jag hade befallt dig: Du skall inte äta av det. Därför skall marken vara förbannad för din skull. Med möda skall du livnära dig av den så länge du lever.
Gen 3:18 Törne och tistel skall den bära åt dig och du skall äta av markens örter.
Gen 3:19 I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd till dess du vänder åter till jorden, ty av den har du tagits. Jord är du, och jord skall du åter bli.”

Det slår mig att jag inte har läst något om judendomens syn på arbete (men tror den förespråkar ett flitigt liv. )

Fredag idag, men som noachid har jag inget krav att fira sabbat, även om alla behöver en vilodag.

Får kolla upp judendomens syn på arbete nästa vecka. Mycket nu.

/N

Nästan inga personer kände till de noachidiska buden för 20 år sedan. I ett par tusen år var det judiska folket förföljt regelbundet och idogt. Det har inte varit läge att berätta om tron för icke troende, men nu är en lite bättre tid.

Några gamla källor som diskuterar de noachidiska buden:
(Hämtat från http://www.noachide.org.uk/html/further_reading.html)

Mishneh Torah, Hilchos Melachim (Laws of Kings) by Rabbi Moses Maimonides (Rambam) משנה תורה (The section on the laws of Noah is found starting at Chapter 8, section 11 continuing until the end of Chapter 10.

Some parts of the Talmud that discuss Noachide law:
* Sanhedrin 56a & 56b
* Sanhedrin 57a & 57b
* Sanhedrin 58a & 58b
* Sanhedrin 59a & 59b
* Sanhedrin 60a & 60b
* Sanhedrin 96b
* Avodah Zarah 2a&b & 3a&b
* Avodah Zarah 64b, 65a & 65b
* Baba Kamma 38a
* Chullin 92a

/N

Min mormor var underbar! Hon berättade så mycket om sin barndom för mig när jag växte upp. Jag visste hur det kändes att åka så snabbt i släden efter hästen, så att man trillade ur och for in i snödrivorna i kurvorna!!!  😉
Jag visste hur hon och hennes bror ställde upp för varandra och gav alibin när de hade träff med en förälskelse, så inte deras stränga mamma fick reda på det. Jag visste varför hennes mamma var så sträng, trots att ingen talade om det under uppväxten.
Min mormor levde ett långt och gott liv, trots att det levdes enkelt och sunt. År 2004 dog hon, hundra år efter att hennes mamma hade blivit gravid utan att vara gift. Vid begravningskaffet var första gången jag öppet hörde släktingar nämna händelsen och hur den hade påverkat mormors liv. Att mormors mor vid en dans hade blivit gravid med en postmästare som sedan inte hade velat gifta sig med henne. Hennes barn (mormor och syskonen) skulle inte behöva drabbas av samma smälek som hon! Mormor berättade sitt livs historia så jag nästan kunde säga att jag hade levt med henne!

Judendomen gör anspråk på att förmedla den religion som förts vidare från generation till generation sedan Sinai. Det är en styrka med detta. Det gör det trovärdigt för inte vilseleder föräldrar sina barn.
Det motsäger inte exegetik. Det tillför ytterligare en aspekt som gör det lättare att leva ut sin religion när man går i fädernas fotspår.

/N

Jag är långt från någon ”observant” livsstil. Att hänga med i veckans textläsning (Parsha) och lägga till några enskilda bönevanor tar lite tid, men inte mycket. Men det kräver viss planering och prioritering. Det är tur att jag inte ska konvertera.

Jag har börjat använda mig mer av Psaltaren för bön. Redan tidigare tyckte jag om psalmerna men åter slås jag av hur mitt i prick de kan uttrycka människans livsomständigheter.

/N
http://www.noahide.com/prayer.htm

Jag kan tänka mig flera ”naturliga” mänskliga anledningar till att vissa människor väljer att leva ett ganska inrutat liv kring bud och religiösa traditioner. Visst kanske det är så att för vissa personer ger det en trygg struktur.

I den bemärkelsen är det konstigt att jag dras åt att praktisera min religion med mer judisk toutch. Jag är definitivt inte någon strukturfascist. Jag ber fortfarande oftast fritt, men dagligen även inspirerat från judisk tradition från psaltaren. Jag känner att jag mår gott av att studera religionen, vara observant på buden, som är lätta, och att ha regelbundna bönevanor. Jag tycker jag att jag kan prioritera bättre och jobba effektivare. Visst skulle man kanske förklara det med att man mår gott av en struktur i livet, men jag  undrar om det inte också ligger en övernaturlig dimension i det hela.

Bibeln säger att det hänger ihop på detta vis:
Psa 1:1 Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare
Psa 1:2 utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt.
Psa 1:3 Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar,vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar.Allt vad han gör lyckas väl.
Psa 1:4 Så är det inte med de ogudaktiga, de är som agnar som vinden för bort.
Psa 1:5 Därför skall de ogudaktiga ej bestå i domen, ej syndarna i de rättfärdigas församling.
Psa 1:6 Ty HERREN känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg leder till fördärvet.

/N

Igår surfade jag runt och läste lite om vanlig slakt och kosherslakt.

För judar gäller att de bör äta kosher-slaktad kocher-mat.

För noachider gäller:
Gen 9:4 Kött som har i sig sin själ, det är sitt blod, skolen I dock icke äta.

Är själen kvar i djuret är det levande. Det vanliga dödsbegreppet i judendomen är hjärtdöd, generellt sett. Om blodet fortfarande förser djuret, eller en kroppsdel, med syre då är det(/den) levande. Bibeln säger att det då har kvar sin själ, och att man inte ska äta djur med själ i.

I hela västvärlden är den vanliga slaktmetoden att djuret först försätts i ett medvetslöst tillstånd m h a bultpistol som avlossas i skallen (eller elchock) och därefter skärs strupen upp så att djuret töms på blod.
Genom världshistorien har detta inte varit självklart. Det har förekommit att människor snörpt av och styckat kroppsdelar från levande djur för att ha färsk mat. Strypning har även förekommit som (en långsam) metod att döda djur.

Kosherslakt och hallall-slakt är (kortfattat) slakt utan att djuret försätts i medvetslöst tillstånd innan strupen skärs av och blodet töms ut. Skillnaden ligger i om ”bedövning”/bultpistol används innan strupen skärs upp.

Rätt utfört förlorar kosherslaktade djur medvetandet efter 8-12 sekunder p g a blodtrycksfall. Vid rätt utförd bedövning med bultpistol innan strupen kapas förlorar djuret medvetandet omedelbart. Felaktig snittande av strupen, vid kosher-slakt, eller felaktig användning av bultpistol eller el-chocker, vid vanlig slakt, kan ge djuren onödigt lidande.
Att en religiöst föreskriven slaktmetod (kosher) som är tusentals år gammal, rätt utförd har förmågan att försätta djuret i medvetslöst tillstånd på några få sekunder bör uppfattas som världshistoriens äldsta dokumenterade djurrättslagstiftning!
När man surfar runt och läser om slakt på nätet är det ganska uppenbart att vissa djur-vänner tror att felaktigt utförd kosherslakt (=felaktigt lagt snitt) är det typiska och att vissa Rabiner (av förklarliga skäl) inte är helt uppdaterade på västvärldens nuvarande gängse slaktmetoder. Jag ser inget skäl att kritisera någon slaktmetod, så länge den utförs så att den snabbt försätter djuret i ett medvetslöst tillstånd.

Som noachid är det viktigt att djuret är dött när styckningen påbörjas, d v s att det inte längre innehåller blod som förser djuret med livgivande syre. Det ska alltså tömmas på blod innan styckning, så att inga delar, ex inälvor, fortfarande har blodförsörjning när styckningen påbörjas. Befinner man sig på en plats i världen där man inte är säker på att så sker, kan man köpa kocher- eller hallall-slaktat kött, för säkerhets skull. Jag har personligen inget emot att äta vanligt svenskt kött.

Noachider har inga krav på sig att tillaga maten utifrån några matlagar (kosher-lagar).

/N

De sju noachidiska buden är enligt judendomen vad som Gud vill att hela mänskligheten följer. De är lätta bud vid första anblicken, i varje fall i vårat samhälle där vi har ett gott rättsväsen, ganska hyggligt djurskydd (ett bud anknyter till slaktmetoder).

De sju Noachidiska lagarna är:
– Ha inga andra gudar än Gud! (Avgudadyrkan)
– Förbanna och vanhedra inte Gud! (Blasphemy)
– Mörda inte.
– Inled inte sexuellt osunda och /eller sexuellt omoraliska beteenden.
– Stjäl inte.
– Ät inte djur levande eller delar av levande djur.
– Verka för ett välfungerande rättsväsen där du bor.

Vissa religiöst aktiva personer kan vilja praktisera tron mer aktivt och låta tron forma livsstilen. Den som vill ha en mer ”observant” livsstil tror jag kan börja med att läsa och leva efter följande råd:

http://www.okbns.org/pdf/Noahide_Commandments3_503107.pdf

http://www.noahide.com/prayer.htm

Lever man fullt ut efter dessa rekommendationer ägnar man avsevärd tid varje dag åt bön, observerar sjunde dagens vila i sympati med det judiska folket (men inte Shabbat så som det judiska folket firar den) och man firar de judiska högtiderna. Man äter kött som slaktats så att ingen kroppsdel styckats innan djuret och kroppsdelen är död (när djuret tömts på blod), men man får tillaga maten utan kosher-regler.

Det finns stor frihet för noachider, från att leva efter de sju buden i dess mest konkreta betydelse till att leva en mer religiöst observant livsstil.

/N

 

Världen började med en gigantisk explosion, en Big Bang. Bibeln beskriver det som ”varde ljus”! Några verser längre ned i samma kapitel beskrivs i vilken ordning som alla djur skapades. Tusentals år efter att Bibeln nedtecknats kom Darvins utvecklingslära och bekräftade djuren uppkommit i den ordningen!

 

Jag tror att varje ord i Bibelns skapelseberättelse är sant, att det är ett extrakt av det absolut viktigaste för mänskligheten att veta genom alla årtusenden. Vetenskapens bild kanske ser väldigt annorlunda ut, på samma sätt som fiskolja ser annorlunda ut än fisken den extraherats ur. Det är så jag personligen läser skapelseberättelsen, som ett extrakt av den tidiga världshistorien.

 

Det är nog svårt att vara Noachid och ta lärdom från de första människorna efter Noa om man tror att första Mosebok/Bereishit bara är en saga. Men om man blir s k ”kreationist” blir man (enl mig) ganska trångsynt. Så jag tror på Bibelns budskap att Gud skapade världen och på vetenskapen, och ser ingen motsägelse.

 

/N

Det finns många bra web-sidor om de som ger en introdution till de noachidiska buden. Vill man läsa mer detaljerad informationen om vad buden betyder och hur de prakiseras i det egna livet finns det inte lika många artiklar.

 

Här är länkar till två stycken längre artiklar som jag håller på att läsa. Båda handlar de sju buden i praktiken. Båda tar dessutom upp andra aspekter av att vara noachid ex om att fira helgdagar, matregler, att ge till goda ändamål och livet efter detta. Jag tror dessa artiklar kompleterar varandra i vissa delar, men skriver ungefär lika om hur de sju buden praktiseras. Artiklarnas författare kommer från olika rörelser inom den ortodoxa judendomen, vilket kanske märks något.

 

http://www.okbns.org/pdf/Noahide_Commandments3_503107.pdf

 

http://www.noahide.org/Images/Files/466-NEW_Divine_Image_YDCohen1[2].pdf

 

/N

Hittade ett förslag till bönerutiner för icke judar.

 

http://www.noahide.com/prayer.htm

 

Det är kortfattat och snabbt att ta till sig. Kortfattat innebär dock att man inte får tydliga svar på varför råden är utformade som de är, men då har man något att söka vidare info om. Länken kommer från Chabad-rörelsen som kanske inte alltid är helt representativ för andra delar av judendomen.

 

Att be till Gud är inte ett bud bland de Noachidiska buden, men…

Vill man hedra sin far och sin mor kan ett första steg i att visa att de är viktiga och betydelsefulla vara att tala med dem (såklart!). På samma sätt gäller att om man tror på Gud så är det en grundläggande vördnad att man talar med Gud.

 

Man kan nog be fritt, men det finns helt klart mycket bra att hämta om bön i den Judiska traditionen.

 

/N