Jag lade till ett nytt stycke i pressentationen av vad Noachidisk tro är:

Faktum är att enligt den muntliga traditionen är de sju buden inte härledda från 1 Mosebok! Den muntliga traditionen säger att sex av buden gavs redan i Edens lustgård (därför hade Cain bud att följa och hade kunnat göra rätt), ett sjätte bud gavs till Noa (att inte äta djur med blod i d v s liv i d v s att inte äta dem levande) och sedan gavs de sju buden en gång till, de upprepades, när Mose fick hela lagen på Sinai. Därför kan Rambam skriva: “meaning that he carries this out because G-d has ordered him to do so in the Torah, through Moses.“ Melachim-Kings (8:11), Rambam

/N

Annonser