http://messiahtruth.yuku.com/forums/4/t/Noahide-Forum.html

Det finns inte många web-forum där Noachider diskuterar. Anledningen är att judendomen inte aktivt lärt ut de sju buden för andra folk före 1980-talet.

Historien har varit kantad av förföljelser av judar och judendom och judendomen har ingen missionsbefallning. Det står om de noachidiska buden i ex Talmud och i Rambans skrifter, men det har inte varit läge att lära ut detta.

Man kan lätt bli lite ensam som Noachid, för vi är inte många. Ett diskussionsforum är ett gott tillfälle att möta andra.

/N

Annonser