Är jag religiöst liberal eller konservativ?

 

– Jag är ganska konservativ i min tolkning av Bibeln.

 

– Jag är ganska liberal i hur ”observant” jag är vad gäller buden. Jag håller minimum, men gör inte så mycket mer. Jag ska lära mig mer, utveckla mig mer och hålla fler bud så att min personliga potential, av Gud given, realiseras mer.

 

– Jag är ganska liberal när det gäller att uttala sig hur andra ska leva. Jag uttalar mig om hur jag uppfattar Bibeln och hur jag lever/vill leva, men andra har eget ansvar för sitt liv.  

 

– Jag är liberal i firande av judiska högtider. Många Noachider följer den judiska kalendern noga och firar högtiderna på liknande sätt som judar. Det är ytterligare ett område för mig att lära mig mer om.  

 

/N

Annonser