Hittade ett förslag till bönerutiner för icke judar.

 

http://www.noahide.com/prayer.htm

 

Det är kortfattat och snabbt att ta till sig. Kortfattat innebär dock att man inte får tydliga svar på varför råden är utformade som de är, men då har man något att söka vidare info om. Länken kommer från Chabad-rörelsen som kanske inte alltid är helt representativ för andra delar av judendomen.

 

Att be till Gud är inte ett bud bland de Noachidiska buden, men…

Vill man hedra sin far och sin mor kan ett första steg i att visa att de är viktiga och betydelsefulla vara att tala med dem (såklart!). På samma sätt gäller att om man tror på Gud så är det en grundläggande vördnad att man talar med Gud.

 

Man kan nog be fritt, men det finns helt klart mycket bra att hämta om bön i den Judiska traditionen.

 

/N