Jag kan tänka mig flera ”naturliga” mänskliga anledningar till att vissa människor väljer att leva ett ganska inrutat liv kring bud och religiösa traditioner. Visst kanske det är så att för vissa personer ger det en trygg struktur.

I den bemärkelsen är det konstigt att jag dras åt att praktisera min religion med mer judisk toutch. Jag är definitivt inte någon strukturfascist. Jag ber fortfarande oftast fritt, men dagligen även inspirerat från judisk tradition från psaltaren. Jag känner att jag mår gott av att studera religionen, vara observant på buden, som är lätta, och att ha regelbundna bönevanor. Jag tycker jag att jag kan prioritera bättre och jobba effektivare. Visst skulle man kanske förklara det med att man mår gott av en struktur i livet, men jag  undrar om det inte också ligger en övernaturlig dimension i det hela.

Bibeln säger att det hänger ihop på detta vis:
Psa 1:1 Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare
Psa 1:2 utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt.
Psa 1:3 Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar,vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar.Allt vad han gör lyckas väl.
Psa 1:4 Så är det inte med de ogudaktiga, de är som agnar som vinden för bort.
Psa 1:5 Därför skall de ogudaktiga ej bestå i domen, ej syndarna i de rättfärdigas församling.
Psa 1:6 Ty HERREN känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg leder till fördärvet.

/N