Nästan inga personer kände till de noachidiska buden för 20 år sedan. I ett par tusen år var det judiska folket förföljt regelbundet och idogt. Det har inte varit läge att berätta om tron för icke troende, men nu är en lite bättre tid.

Några gamla källor som diskuterar de noachidiska buden:
(Hämtat från http://www.noachide.org.uk/html/further_reading.html)

Mishneh Torah, Hilchos Melachim (Laws of Kings) by Rabbi Moses Maimonides (Rambam) משנה תורה (The section on the laws of Noah is found starting at Chapter 8, section 11 continuing until the end of Chapter 10.

Some parts of the Talmud that discuss Noachide law:
* Sanhedrin 56a & 56b
* Sanhedrin 57a & 57b
* Sanhedrin 58a & 58b
* Sanhedrin 59a & 59b
* Sanhedrin 60a & 60b
* Sanhedrin 96b
* Avodah Zarah 2a&b & 3a&b
* Avodah Zarah 64b, 65a & 65b
* Baba Kamma 38a
* Chullin 92a

/N