Mycket nu. Arbete ären del av livet.

Gen 3:17 Till Adam sade han: ”Du lyssnade på din hustru och åt av det träd om vilket jag hade befallt dig: Du skall inte äta av det. Därför skall marken vara förbannad för din skull. Med möda skall du livnära dig av den så länge du lever.
Gen 3:18 Törne och tistel skall den bära åt dig och du skall äta av markens örter.
Gen 3:19 I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd till dess du vänder åter till jorden, ty av den har du tagits. Jord är du, och jord skall du åter bli.”

Det slår mig att jag inte har läst något om judendomens syn på arbete (men tror den förespråkar ett flitigt liv. )

Fredag idag, men som noachid har jag inget krav att fira sabbat, även om alla behöver en vilodag.

Får kolla upp judendomens syn på arbete nästa vecka. Mycket nu.

/N