You are currently browsing the monthly archive for augusti 2008.

 

Är jag religiöst liberal eller konservativ?

 

– Jag är ganska konservativ i min tolkning av Bibeln.

 

– Jag är ganska liberal i hur ”observant” jag är vad gäller buden. Jag håller minimum, men gör inte så mycket mer. Jag ska lära mig mer, utveckla mig mer och hålla fler bud så att min personliga potential, av Gud given, realiseras mer.

 

– Jag är ganska liberal när det gäller att uttala sig hur andra ska leva. Jag uttalar mig om hur jag uppfattar Bibeln och hur jag lever/vill leva, men andra har eget ansvar för sitt liv.  

 

– Jag är liberal i firande av judiska högtider. Många Noachider följer den judiska kalendern noga och firar högtiderna på liknande sätt som judar. Det är ytterligare ett område för mig att lära mig mer om.  

 

/N

I en diskussion upptäckte jag att jag behöver sätta mig in i vad judendomen eg bruka hävda i miljöfrågor!

Har hittat några artiklar jag ska dyka ned i om judendomens inställning i miljöfrågor. En enkel intro bör bli denna: http://www.aish.com/SSI/articleToPrint.asp?an=5259&PageURL=/tubshvat/tubshvatinterests/Judaism_and_the_Environment.xml&torahportion=&teaser=Judaism+has+a+balanced+and+reasoned+approach+to+environmental+issues+that+could+be+a+source+of+pride+to+Jews+and+a+source+of+inspiration+to+the+non%2DJewish+world%2E 

Hittade en mer akademisk oxå och en med massor av bibelreferenser.

/N

Datorn havererade med ett hårdvarufel (inbygda musplattan). Den är på Sibas service-avdelning i minst tre veckor. Bloggandet kommer ske endast sparsamt eftersom jag måste till biblioteket för att komma ut på nätet.

Tråkigt att behöva dra ner mer än det varit under semestern för nu börjar jag ju faktiskt få lite besökare!

Allt gott!

/N

http://messiahtruth.yuku.com/forums/4/t/Noahide-Forum.html

Det finns inte många web-forum där Noachider diskuterar. Anledningen är att judendomen inte aktivt lärt ut de sju buden för andra folk före 1980-talet.

Historien har varit kantad av förföljelser av judar och judendom och judendomen har ingen missionsbefallning. Det står om de noachidiska buden i ex Talmud och i Rambans skrifter, men det har inte varit läge att lära ut detta.

Man kan lätt bli lite ensam som Noachid, för vi är inte många. Ett diskussionsforum är ett gott tillfälle att möta andra.

/N

Jag lade till ett nytt stycke i pressentationen av vad Noachidisk tro är:

Faktum är att enligt den muntliga traditionen är de sju buden inte härledda från 1 Mosebok! Den muntliga traditionen säger att sex av buden gavs redan i Edens lustgård (därför hade Cain bud att följa och hade kunnat göra rätt), ett sjätte bud gavs till Noa (att inte äta djur med blod i d v s liv i d v s att inte äta dem levande) och sedan gavs de sju buden en gång till, de upprepades, när Mose fick hela lagen på Sinai. Därför kan Rambam skriva: “meaning that he carries this out because G-d has ordered him to do so in the Torah, through Moses.“ Melachim-Kings (8:11), Rambam

/N