You are currently browsing the monthly archive for september 2008.

Så rasade börsen 5,1 % idag p g a en finanskris beroende på överdriven utlåning. Det är märkligt att Bibeln tar upp även detta ämne:

Exo 22:25  (22:24) If thou lend money to any of My people, even to the poor with thee, thou shalt not be to him as a creditor; neither shall ye lay upon him interest.

Belåning bör ske med försiktighet. Då blir det inga sådana här finanskriser.

/N

På måndag och tisdag  är det Rosh Hashana, Judiskt nyår. Hela månaden innan har troende rannsakat sig själva för tydliggöra vad som är deras mål med sitt liv, så att de på Rosh Hashana kan be Gud om att få ett nytt år.  Efter Rosh Hashana följer tio dagar av intensiv självransakan inför den stora försoningsdagen, Yom Kippur. Under denna tid söker man aktivt försonas med sina medmänniskor. På Yom Kippur ber man om förlåtelse för sina försyndelser mot Gud och då ges försoning. Kort efter Yom Kippur kommer glädjehögtiden Sukkot då man firar att man på ett gott sätt blivit dömd ett år till, får ett år till, och att man förtröstar på Gud.

/N

Jag är mitt i ett rat-race just nu. Det känns som jag lever på att varje kväll 21.30 läsa i Tanakh och be till 22.00, då jag släcker och sover. Då blir det lugnt och stilla.

I helgen är det Judiskt nyår. Aish har ett läsvärt kompendium om detta:

http://ads.aish.com/aish-com-high-holiday-overview.pdf

Hade jag bott närmare en synagoga skulle jag sett till att vara med och närvara när de blåser i ett horn från en bock.

/N

Jag har en hobby som går ut på att jag gör trading-modeller för börshandel. Kostnaden för affärer blir ganska dyr om man gör många affärer. Om courtaget är 0,0008% och gör 100 affärer per år kommer man varje år betala 8,3% av sitt sparkapital i avgifter (1+0,0008)^100=1,08325. Så jag använder (med viss framgång, tack gode Gud) en mer långsiktig strategi som är konjunkturkänslig och påverkas av börsens till- och utflöde av pengar. Det är klart att om jag hade tillräckligt stort kapital skulle det gå att leva på avkastningen på handeln. Vad är judendomens uppfattning om spekulativa investeringar ex day-trading?

Här är en länk till en intressant artikel som tar upp just detta: http://www.aish.com/societyWork/work/The_Jewish_Ethicist__-_Day_Trader.asp

Sammanfattningsvis kan man säga att man får tjäna pengar på såväl aktie-, råvaru-, och penninghandelsmarknader, precis som på lotto, men man bör också se till att ha ett yrke där man tillför något något till sitt samhälle. Samhället skulle inte fungera utan ett banksystem och ett (sunt) förfarande för att hantera finansiella risker, så visst gör de nytta.

Lotterier och dagshandel har ganska dåliga odds och flertalet som ägnar sig åt det förlorar pengar. Mer långsiktig handel är lättare att göra vinster på men om jag gör rätt bedömning och placerar så att jag tjänar pengar på det, så förlorar en annan. Pengarna cirkulerar i systemet. Att jag har fler pengar innebär inte att jag gjort något som gagnar samhället. Jag bör se till att använda min kapacitet till något som gynnar samhället d v s fortsätta arbeta även om jag (om ett antal år) skulle ha tillräckligt med pengar för att enbart skriva på min blogg hela dagarna.

Min personliga kapacitet är given av Gud som bestämde vilken unik kombination av gener jag skulle ärva från min far och min mor. Hälften av min fars gener och hälften av min mors. I Psaltaren 138:13 står det ” du sammanvävde mig i moderlivet”. Jag hade kunnat ha samma föräldrar men varit en annan person om jag ärft andra gener från min far och min mor. Gud skapade mig med min kapacitet. Om jag gör något bra med den innebär det att jag hedrar Gud. Samtidigt blir världen bättre.

/N

Så ska ett forskarlag undersöka om folk som upplever sig vara utanför sin kropp kan se bilder på platser i rummet de inte ser från sin kropp.

Vad händer om forskarna visar att vissa personer faktiskt viste vad det var på bilderna? Då får man forskningsresultatsom vetenskapen inte kan förklara, vilket innebär att resultaten troligen förpassas till ämnet para-psykologi.

http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/article3340288.ab

Om man antar, mot vetenskapen, att personen kan lämna sin kropp är det ändå otroligt om de skulle se bilderna. Personer i stress har bra minne för det de fokuserar på (ex om de tittar på återupplivningsförsök) men inte för perifiera detaljer.

/N

Jag brukar inte skriva om Messias, eller som han brukar kallas i Judiska kretsar Mashiach. Anledningen till det är faktiskt först och främst att jag inte har något personligt behov av en messias. Jag har en hygglig förmåga att ta ansvar för mitt liv (absolut inte perfekt, men hygglig). På vilket sätt skulle mitt liv bli bättre av en stark ledare? Det finns massor med profetior i Bibeln om Messias.
Messias kommer vara en kung i Israel som kommer bli smord till kung. Han kommer föra hem de sista Judarna till Israel, återupprätta den religiösa funktionen som fanns innan templet revs. Messias kommer på ett positivt sätt skapa ännu bättre politiska relationer mellan Israel och andra folk. Även om det står att han ska dö, så är det ett öde han delar med oss andra människor.

I Judiska kretsar talar man ofta om Mashiach, eftersom begreppet messias snarast ”kidnappats” av kristna så att det ger felaktiga associationer. Kristna bygger sin lära om ett människooffer som syndoffer för mänskligheten på ett enda tvetydigt kapitel, Jesaja 53. Läs det själv några gånger och se om det faktiskt är så att Messias skulle kunna dö på andra sätt än kristna säger. Han kan behöva uppoffra och sitt liv för sitt folk, men det står inget om att han blir korsfäst. Han kan lika gärna dö i ex krig eller på annat sätt.
Det är absolut förbjudet i judendomen att utföra människooffer, så det är märkligt att en hel religion (kristendom) har uppstått som tror det är ok p g a en tolkning av ett enda kapitel.
Dessutom, det är föreskrivet i 5 Mos 12, innan Israels folk kom in i landet att de när de kom in i landet endast skulle utföra offer på en plats (vilket blev i Templet i Jerusalem). Ingen messias offrades någonsin på den platsen (det hade varit en avskyvärd handling). Jesus dog på fel plats och var människa och inte ett sådant djur som enligt Moseböckerna kunde bringa försoning för synder (tillsammans med goda gärningar, bön etc). Kristendomens messias begrepp stämmer inte alls med en Bibel som förbjuder människooffer och bara godkänner syndoffer i det aldra heligaste i templet.

Jag har inte skrivit så mycket om Mashiach tidigare. Han kommer ha en viktig roll att fylla i världshistorien, det skulle vara intressant om man får vara med när den tiden kommer, men jag tror inte att han kommer ha så mycket betydelse för mig personligen.

/N

Här kommer nästen hela 5 Mos 12 för att visa både att endast en offerplats var giltig och att offer av människor ogillas av Gud (vers 31):


Deu 12:4 Ni skall inte tjäna HERREN, er Gud, på deras sätt,
Deu 12:5 utan den plats som HERREN, er Gud, utväljer bland alla era stammar för att där fästa sitt namn, denna hans boning skall ni söka och dit skall du gå.
Deu 12:6 Dit skall ni föra era brännoffer och slaktoffer, ert tionde, och era händers bidrag, era löftesoffer och frivilliga offer och det förstfödda av er nötboskap och småboskap.
Deu 12:7 Och där skall ni äta inför HERRENS, er Guds, ansikte och glädja er med ert husfolk över allt vad ni har förvärvat, det som HERREN, din Gud, har välsignat dig med.
Deu 12:8 Ni skall då inte göra allt som vi i dag gör här, där var och en gör vad han själv anser vara rätt.
Deu 12:9 Ni har ju ännu inte kommit in i den vila och den arvedel som HERREN, din Gud, vill ge dig.
Deu 12:10 Men när ni har gått över Jordan och bor i det land som HERREN, er Gud, vill ge er till arvedel och när han har låtit er få ro för alla era fiender runt omkring och ni bor i trygghet,
Deu 12:11 då skall ni föra allt som jag befaller er till den plats som HERREN, er Gud, utväljer till boning åt sitt namn: era brännoffer och slaktoffer, ert tionde, era händers bidrag och alla de utvalda löftesoffer som ni ger HERREN löfte om.
Deu 12:12 Där skall ni glädja er inför HERRENS, er Guds, ansikte med era söner och döttrar, tjänare och tjänarinnor och med leviten som bor inom era portar, för han har ju ingen egen lott eller arvedel med er.
Deu 12:13 Tag dig till vara så att du inte offrar dina brännoffer på vilken plats som helst.
Deu 12:14 Endast där, på den plats HERREN utväljer inom en av dina stammar, skall du offra dina brännoffer, och där skall du göra allt vad jag befaller dig.
Deu 12:15 Däremot får du slakta och äta kött så mycket du önskar inom alla dina städer, allt efter den välsignelse som HERREN, din Gud, ger dig. Både den som är oren och den som är ren får äta av det, som vore det kött av gasell eller hjort.
Deu 12:16 Men blodet får ni inte förtära. Det skall du hälla ut på marken som vatten.
Deu 12:17 Du får inte inom dina portar äta tionden av din säd, ditt vin och din olja och inte heller det förstfödda av din nötboskap och din småboskap eller något av de löftesoffer som du gett löfte om eller av dina frivilliga offer eller av dina händers bidrag.
Deu 12:18 På den plats som HERREN, din Gud, utväljer skall du äta det inför HERRENS, din Guds, ansikte tillsammans med din son och dotter, din tjänare och tjänarinna och med leviten som bor inom dina portar. Och du skall glädja dig inför HERRENS, din Guds, ansikte över allt vad du har förvärvat.
Deu 12:19 Se till att du inte glömmer bort leviten så länge du lever i ditt land.
Deu 12:20 När HERREN, din Gud, har utvidgat ditt område så som han har lovat dig, och du tänker så: ”Jag vill äta kött”, eftersom du har lust att äta kött, så må du äta kött så mycket du vill.
Deu 12:21 Om den plats som HERREN, din Gud, utväljer till att där fästa sitt namn ligger för långt bort för dig, så må du enligt min befallning till dig slakta av den nötboskap och av den småboskap som HERREN har gett dig och äta av det inom dina portar, så mycket du vill.
Deu 12:22 Men du skall äta det så som man äter kött av gasell eller hjort. Både den som är oren och den som är ren får äta av det.
Deu 12:23 Men se till att du inte förtär blodet, ty blodet är livet, och du får inte äta livet tillsammans med köttet.
Deu 12:24 Du får inte förtära det. Du skall hälla ut det på marken som vatten.
Deu 12:25 Du får inte förtära det, för att det må gå dig väl, och dina barn efter dig, när du gör det som är rätt i HERRENS ögon.
Deu 12:26 Men de heliga gåvor som du vill bära fram, och dina löftesoffer, skall du ta med dig till den plats som HERREN utväljer.
Deu 12:27 Av dina brännoffer skall du offra köttet och blodet på HERRENS, din Guds, altare. Av dina slaktoffer skall blodet gjutas ut på HERRENS, din Guds, altare. Men köttet må du äta.
Deu 12:28 Var noga med att lyda alla dessa bud som jag ger dig, för att det till evig tid må gå dig väl och dina barn efter dig, när du gör det som är gott och rätt i HERRENS, din Guds, ögon.
Deu 12:29 När HERREN, din Gud, har utrotat de hednafolk som du nu kommer till för att fördriva, och du har drivit bort dem och bor i deras land,
Deu 12:30 se då till att du inte lockas till att följa deras seder, sedan de blivit röjda ur vägen för dig. Fråga inte efter deras gudar, så att du säger: ”Hur dyrkade dessa folk sina gudar? Jag vill göra på samma sätt.”
Deu 12:31 Så skall inte du göra när du tillber HERREN, din Gud, ty allt som är avskyvärt för HERREN och som han hatar, det har de gjort till sina gudars ära. Ja, till och med sina söner och döttrar bränner de upp i eld åt sina gudar.
Deu 12:32 Allt vad jag befaller er skall ni vara noga med att följa. Du skall inte lägga något till det och inte ta något därifrån.

Vissa säger att det åtagandet efter förbundet mellan Gud och Noa endast var att Gud lovade att inte dränka jorden igen men att inga bud pålades människan.

Glömmer de att det står ”Var fruktsamma, föröka er ”. Ok vissa säger att detta inte är ett bud utan ev välsignelse.
Vi går vidare: ”Allt som rör sig och har liv skall ni ha till föda”. Här står det att människan ska äta kött (vid sidan av växter).  Är det ett bud eller en välsignelse, eller båda?
Här kommer ett bud som vid första anblick inte är en välsignelse: ”Men kött som har sin själ i sig, nämligen sitt blod, skall ni inte äta”. Detta bud är en välsignelse för djuren som slaktas för det innebär att de dödas snabbt och slipper lida.
Slutligen kommer ett bud om att ställa mördare inför rätta (att ha ett gott rättsväsende alltså):
Den som utgjuter människoblod, hans blod skall utgjutas av människor

Det är inte bara i den muntliga traditionen bud tillskrivs förbundet efter Noa-floden.

Kolla själv om du tror att det är sant (!):

Gen 9:1 ”Gud välsignade Noa och hans söner och sade till dem: ”Var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden.
Gen 9:2 Fruktan och skräck för er skall komma över alla djur på jorden och alla fåglar under himlen, över allt som krälar på marken och över alla fiskar i havet. De är givna i er hand.
Gen 9:3 Allt som rör sig och har liv skall ni ha till föda. Så som jag har gett er de gröna örterna ger jag er nu allt detta.
Gen 9:4 Men kött som har sin själ i sig, nämligen sitt blod, skall ni inte äta,
Gen 9:5 och för ert eget blod, som har er själ i sig, skall jag kräva räkenskap. Jag skall utkräva det av alla djur, likaså av människorna. Av var och en som dödar sin broder skall jag utkräva den människans liv.
Gen 9:6 Den som utgjuter människoblod, hans blod skall utgjutas av människor, ty Gud har gjort människan till sin avbild.
Gen 9:7 Men var fruktsamma och föröka er. Väx till på jorden och föröka er på den.”
Gen 9:8 Vidare sade Gud till Noa och hans söner:
Gen 9:9 ”Se, jag skall upprätta mitt förbund med er och era efterkommande efter er
Gen 9:10 och med alla levande varelser som är hos er: fåglar, boskapsdjur och jordens alla vilda djur, alla som har gått ut ur arken, alla djur på jorden.
Gen 9:11 Jag skall upprätta mitt förbund med er: Aldrig mer skall allt liv utrotas genom flodens vatten. Aldrig mer skall en flod komma och fördärva jorden.”
Gen 9:12 Och Gud sade: ”Detta är tecknet på det förbund som jag för all framtid sluter med er och med alla levande varelser hos er:
Gen 9:13 Min regnbåge sätter jag i skyn, och den skall vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden.
Gen 9:14 När jag låter moln stiga upp över jorden och regnbågen syns i skyn
Gen 9:15 skall jag tänka på mitt förbund, det som har slutits mellan mig och er och alla levande varelser, allt liv, och vattnet skall inte mer bli en flod som utplånar allt liv.
Gen 9:16 När regnbågen syns i skyn och jag ser på den, skall jag tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser, allt liv på jorden.”
Gen 9:17 Och Gud sade till Noa: ”Detta är tecknet på det förbund som jag har upprättat mellan mig och allt liv på jorden.

/N

Världen är föränderlig. Efter Rysslands intåg i Georgien har Sverige gjort ändringar i finansieringen av det Svenska försvaret. Det senaste halvåret har det i medierna med jämna mellanrum dykt upp finansiella analytiker som förklarat att finanskrisen är den värsta i manna-minne (de kanske spekulerar i nedgång vinner på den m h a ex terminshandel eller terminer).  Det är två år sedan någon människa sist såg en nordlig trubbnoshörning. Kina växer så deras ekonomi snart är tillbaka på den världsledande positionen de hade för ett par hundra år sedan.

Efter floden sade Gud till Noa:
Gen 9:11 ”Jag skall upprätta mitt förbund med er: Aldrig mer skall allt liv utrotas genom flodens vatten. Aldrig mer skall en flod komma och fördärva jorden.”

Guds förbund är eviga. Inget varar för evigt, utom Guds förbund.

/N

I 5 Mos kapitel 16 står föreskrifter om att det judiska folket ska fira tre olika viktiga högtider. Av detta ser man att det generellt är viktigt att fira högtider, trots att det inte är ett krav på noachider att göra det. Firar man på något sätt judiska högtider gör man därför mer än man är ålagd men kan då också få mer välsignelse, genom att man utför något som är ett bud för det judiska folket.

Snart är det Judiskt nyår. Jag ska läsa och fundera hur jag ska uppmärksamma det. Till jul, som sammanfaller med Hanukah, ska jag kolla upp Oklahoma B’nei Noach society’s guide och tänder nog ljus.

Det finns vissa bud som enbart är för judar, ex att fira sabbat (men noachider kan ha en sjundedagsvila), som noachider därför inte bör utföra på samma sätt. När det gäller att fira helgdagar är det ok att låta sig inspireras av de judiska högtiderna.

/N

Det är smidigt att leta sig igenom pdf-filer med programmets sökfunktion. Särskilt om texten är ett par tusen sidor. Pröva ex att söka efter children of Noah i Talmud:

http://onlinekoranandbible.com/Documents/TALMUD-MOED.pdf
http://onlinekoranandbible.com/Documents/TALMUD-NEZIKIN.pdf

Har ni bättre online-verioner av Talmud etc så meddela mig gärna.

Som noachid har jag inga krav på mig att studera de delar av muntlg Torah som enbart rör relationen mellan Gud och det judiska folket (ex kosher), men det är bra att kolla upp sådant som rör oss som inte är judar.

/N