Jag brukar inte skriva sådant som är kritiskt mot andra religioner, men idag råkade jag på en passage i Daniels profetior i Bibeln:

Denne skall tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de skall ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid. Men dom skall hållas, och hans välde skall tas ifrån honom och han skall fördärvas och förgöras i grund.” Dan 7:25-26

Tider och lagar… Kristendomen skiljer sig från judendomen just genom att de ändrat på vilka lagar de anser bör hållas (de hävdar att älska sin nästa som sig själv är enda bud) och de firar inte judiska högtider (Tvärt om i Gal 4:9-11!!!) trots att religionen har sitt ursprung i judendomen.

Dessutom ”ansätter” kristendomen judendomen med idoga försök att missionera och omvända judar.

Som noachid är det nog angeläget att orientera sig mot buden (de sju) och traditionen med högtiderna, även om inga uttryckliga påbud om det sistnämnda finns.

/N