Vissa säger att det åtagandet efter förbundet mellan Gud och Noa endast var att Gud lovade att inte dränka jorden igen men att inga bud pålades människan.

Glömmer de att det står ”Var fruktsamma, föröka er ”. Ok vissa säger att detta inte är ett bud utan ev välsignelse.
Vi går vidare: ”Allt som rör sig och har liv skall ni ha till föda”. Här står det att människan ska äta kött (vid sidan av växter).  Är det ett bud eller en välsignelse, eller båda?
Här kommer ett bud som vid första anblick inte är en välsignelse: ”Men kött som har sin själ i sig, nämligen sitt blod, skall ni inte äta”. Detta bud är en välsignelse för djuren som slaktas för det innebär att de dödas snabbt och slipper lida.
Slutligen kommer ett bud om att ställa mördare inför rätta (att ha ett gott rättsväsende alltså):
Den som utgjuter människoblod, hans blod skall utgjutas av människor

Det är inte bara i den muntliga traditionen bud tillskrivs förbundet efter Noa-floden.

Kolla själv om du tror att det är sant (!):

Gen 9:1 ”Gud välsignade Noa och hans söner och sade till dem: ”Var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden.
Gen 9:2 Fruktan och skräck för er skall komma över alla djur på jorden och alla fåglar under himlen, över allt som krälar på marken och över alla fiskar i havet. De är givna i er hand.
Gen 9:3 Allt som rör sig och har liv skall ni ha till föda. Så som jag har gett er de gröna örterna ger jag er nu allt detta.
Gen 9:4 Men kött som har sin själ i sig, nämligen sitt blod, skall ni inte äta,
Gen 9:5 och för ert eget blod, som har er själ i sig, skall jag kräva räkenskap. Jag skall utkräva det av alla djur, likaså av människorna. Av var och en som dödar sin broder skall jag utkräva den människans liv.
Gen 9:6 Den som utgjuter människoblod, hans blod skall utgjutas av människor, ty Gud har gjort människan till sin avbild.
Gen 9:7 Men var fruktsamma och föröka er. Väx till på jorden och föröka er på den.”
Gen 9:8 Vidare sade Gud till Noa och hans söner:
Gen 9:9 ”Se, jag skall upprätta mitt förbund med er och era efterkommande efter er
Gen 9:10 och med alla levande varelser som är hos er: fåglar, boskapsdjur och jordens alla vilda djur, alla som har gått ut ur arken, alla djur på jorden.
Gen 9:11 Jag skall upprätta mitt förbund med er: Aldrig mer skall allt liv utrotas genom flodens vatten. Aldrig mer skall en flod komma och fördärva jorden.”
Gen 9:12 Och Gud sade: ”Detta är tecknet på det förbund som jag för all framtid sluter med er och med alla levande varelser hos er:
Gen 9:13 Min regnbåge sätter jag i skyn, och den skall vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden.
Gen 9:14 När jag låter moln stiga upp över jorden och regnbågen syns i skyn
Gen 9:15 skall jag tänka på mitt förbund, det som har slutits mellan mig och er och alla levande varelser, allt liv, och vattnet skall inte mer bli en flod som utplånar allt liv.
Gen 9:16 När regnbågen syns i skyn och jag ser på den, skall jag tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser, allt liv på jorden.”
Gen 9:17 Och Gud sade till Noa: ”Detta är tecknet på det förbund som jag har upprättat mellan mig och allt liv på jorden.

/N