Så ska ett forskarlag undersöka om folk som upplever sig vara utanför sin kropp kan se bilder på platser i rummet de inte ser från sin kropp.

Vad händer om forskarna visar att vissa personer faktiskt viste vad det var på bilderna? Då får man forskningsresultatsom vetenskapen inte kan förklara, vilket innebär att resultaten troligen förpassas till ämnet para-psykologi.

http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/article3340288.ab

Om man antar, mot vetenskapen, att personen kan lämna sin kropp är det ändå otroligt om de skulle se bilderna. Personer i stress har bra minne för det de fokuserar på (ex om de tittar på återupplivningsförsök) men inte för perifiera detaljer.

/N

Annonser