Jag har en hobby som går ut på att jag gör trading-modeller för börshandel. Kostnaden för affärer blir ganska dyr om man gör många affärer. Om courtaget är 0,0008% och gör 100 affärer per år kommer man varje år betala 8,3% av sitt sparkapital i avgifter (1+0,0008)^100=1,08325. Så jag använder (med viss framgång, tack gode Gud) en mer långsiktig strategi som är konjunkturkänslig och påverkas av börsens till- och utflöde av pengar. Det är klart att om jag hade tillräckligt stort kapital skulle det gå att leva på avkastningen på handeln. Vad är judendomens uppfattning om spekulativa investeringar ex day-trading?

Här är en länk till en intressant artikel som tar upp just detta: http://www.aish.com/societyWork/work/The_Jewish_Ethicist__-_Day_Trader.asp

Sammanfattningsvis kan man säga att man får tjäna pengar på såväl aktie-, råvaru-, och penninghandelsmarknader, precis som på lotto, men man bör också se till att ha ett yrke där man tillför något något till sitt samhälle. Samhället skulle inte fungera utan ett banksystem och ett (sunt) förfarande för att hantera finansiella risker, så visst gör de nytta.

Lotterier och dagshandel har ganska dåliga odds och flertalet som ägnar sig åt det förlorar pengar. Mer långsiktig handel är lättare att göra vinster på men om jag gör rätt bedömning och placerar så att jag tjänar pengar på det, så förlorar en annan. Pengarna cirkulerar i systemet. Att jag har fler pengar innebär inte att jag gjort något som gagnar samhället. Jag bör se till att använda min kapacitet till något som gynnar samhället d v s fortsätta arbeta även om jag (om ett antal år) skulle ha tillräckligt med pengar för att enbart skriva på min blogg hela dagarna.

Min personliga kapacitet är given av Gud som bestämde vilken unik kombination av gener jag skulle ärva från min far och min mor. Hälften av min fars gener och hälften av min mors. I Psaltaren 138:13 står det ” du sammanvävde mig i moderlivet”. Jag hade kunnat ha samma föräldrar men varit en annan person om jag ärft andra gener från min far och min mor. Gud skapade mig med min kapacitet. Om jag gör något bra med den innebär det att jag hedrar Gud. Samtidigt blir världen bättre.

/N

Annonser