Så rasade börsen 5,1 % idag p g a en finanskris beroende på överdriven utlåning. Det är märkligt att Bibeln tar upp även detta ämne:

Exo 22:25  (22:24) If thou lend money to any of My people, even to the poor with thee, thou shalt not be to him as a creditor; neither shall ye lay upon him interest.

Belåning bör ske med försiktighet. Då blir det inga sådana här finanskriser.

/N

Annonser