Många tror att det finns någon form av högre makt som gör att märkliga sammanträffanden ibland inträffar. Jo, så tror man nog även inom judendomen, att Gud styr universum och att vi ibland ser sammanträffanden som verkar märkliga.

Det finns en annan aspekt också, nämligen att människor kan göra saker vid rätt tillfälle för att sammanträffandena ska inträffa oftare. I Psalm 1 står det att en människa kan vara ”som ett träd, planterat vid vattenbäckar,vilket bär sin frukt i rätt tid”.
Förutsättningarna för att kunna göra saker i rätt tid är att man ”inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt.
Lever man efter de förutsättningarna kan man lita på att ”HERREN känner de rättfärdigas väg”.

Att vara uppmärksam på vad det är för tid är av värde andligt, så att man bidrar till att de Gudomliga blir mer synligt.
Noachider får därför inte hitta på egna nya högtider och helger. Man behöver inte fira judendomens helger om man inte vill, men man får inte heller försöka ändra på vad det andligt sett är för tid.

I Daniels bok står:
Dan 7:25 Denne skall tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de skall ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid.
Dan 7:26 Men dom skall hållas, och hans välde skall tas ifrån honom och han skall fördärvas och förgöras i grund.

Du kan också vara en av den Högstes heliga om du håller fast vid ” heliga tider och lagar ”. Häng gärna med i den judiska almanackan (ex här: http://www.noahide.com/calendar.htm) och lev efter de sju noachidiska buden.

Psa 1:1 Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare
Psa 1:2 utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt.
Psa 1:3 Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar,vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar.Allt vad han gör lyckas väl.
Psa 1:4 Så är det inte med de ogudaktiga, de är som agnar som vinden för bort.
Psa 1:5 Därför skall de ogudaktiga ej bestå i domen, ej syndarna i de rättfärdigas församling.
Psa 1:6 Ty HERREN känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg leder till fördärvet.

/N

Annonser