På tisdag och onsdag avslutas högtiden Sukkot. Då läses det sista kapitlet i veckans text, parsha, och man börjar genast läsa det första kapitlet i första mosebok, Bereshit. Denna övergång sker för att påminna sig om att Torahn är en cirkelrörelse som aldrig upphör.  (http://www.mechon-mamre.org/jewfaq/current.htm)

På siten aish.com skyltar man redan nu att veckans text är Bereshit 1:1-6:8. Jag antar att det är för att man önskar att besökarna ska vara pålästa innan de kommer till synagogan (rätta mig om det är någon annan anledning).

Är det några texter som särskilt varit betydelsefulla för mig i Bibeln är det de första kapitlen. De berättar väldigt mycket om människans uppdrag här på jorden.

Det är också lite märkligt att ordningen som djuren uppkom, enlig det första kapitlet, är i stort sett det samma som den ordning vetenskapen hävdar.
Ännu märkligare blir det då att religiösa personer och företrädare för vetenskapen ofta hamnar i luven varandra, när de säger nästan samma sak.

/N

Annonser