Några av mina vänner sedan jag var kristen (25 års period) fattar inte hur jag kan vara noachid och tro på bud som inte uttryckligen står i Bibeln (att de tror på treenighet och att människans natur skulle ha förändrats i o m ”syndafallet” ser de som en heeelt annan sak). Men visst, de sju buden står inte uppradade i Bibeln.
Samma problem gäller vilka bud Abraham levde efter. Gud uppenbarade sig och sade till Isak:

Gen 26:4 Jag skall göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen, och åt dina efterkommande skall jag ge alla dessa landområden. Och i din avkomma skall alla jordens hednafolk bli välsignade,
Gen 26:5 eftersom Abraham lyssnade till min röst och tog vara på det jag förordnat: mina befallningar, föreskrifter och lagar.

Så vad hade Abraham fått för förordningar och Lagar som han var ålagd att hålla?
Inte så mycket kan tyckas:

Gen 17:10 Och detta är det förbund mellan mig och dig och dina efterkommande som ni skall hålla: Alla av manligt kön hos er skall omskäras.
Gen 17:11 Ni skall skära bort er förhud som tecken på förbundet mellan mig och er.

Alla översättningar av 1 Mos 26:5 som jag har talar i plural om tre olika former av pålagor ” befallningar, föreskrifter och lagar ”. Det är tre pålagor som var och en benämns i plural, vilket inte stämmer om det endast är budet om omskärelse som avses.

Rashi menar att 1 Mos 26:5 handlar om att Abraham höll bud om god sexuell moral, höll Sabbatsbuden, höll buden som förbjuder stöld och blodspillan, han åt inte fläsk och hade inte kläder av både lin och ull. (http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/8221/showrashi/true/jewish/Chapter-26.htm)

Nu har vi en motsägelse: Mina kristna vänner säger att Gud inte hade givit såvärst mycket till bud, fast Bibeln talar om bud i Pural, samtidigt som Rashi talar om Bud som inte omnämns förens långt senare.

En judisk tolkning jag har stött på är att Abraham faktiskt levde efter buden för det judiska folket för att Gud hade uppenbarat dem för honom.

Hur som helst är det troligt att bud var givna om man tror på 1 Mos 26:5, en uppfattning som även den muntliga lagen hävdar. Tror man på 1 Mos 26:5 är det inte svårt att tro att Noachidiska bud var givna vid förbundet mellan Gud och Noa.

/N