Det är vanligt att man inom judendomen följer veckans text (Parsha) och att man dagligen ber ur Psaltaren. Jag hänger med i Parshan. Jag ber varje dag men följer inte den bönecykel där man ber igenom psaltarens psalmer varje månad. Istället har jag tagit fasta på en annan tradition, att varje dag be den psalm som motsvarar det år i mitt liv som jag nu lever (har man fyllt 30 ber man 31:a psalmen). Det är enklare men kan bli lite enahanda.

Jag ska pröva att be de böner som motsvarar dagens psaltarpsalmer. Vilka psaltarpsalmer det handlar om kan man läsa här: http://www.chabad.org/dailystudy/tehillim.asp?tDate=12/2/2008

Idag är det dag den 5:e i månaden  Kislev och den femte i månaden ber man psalmerna 29-34. Genom att kolla på länken ovan slipper jag hålla reda på dagens datum i den judiska kalendern. Bra mycket smidigare, så… Jag ska försöka ta mig i kragen och faktiskt be dagens böner några gånger (och sedan kanske lite oftare).

Att be är att knyta an med Gud. Man vinner mycket på att spendera tid med Gud. Det är ibland svårt att spendera tid i fri bön. Efter ett tag vet man inte vad man ska be. Då fyller den skrivna bönen en viktig funktion. Den gör det lättare att be helhjärtat.

/N