Här är en informativ video på ca 7 minuter. Den berättar kort den historiska bakgrunden till högtiden Chanuckah och ger sedan exempel på hur Gud vid andra tillfällen på ett mirakulöst sätt hjälpt det judiska folket.
Budskapet är att Gud ingriper och gör mirakler. Det finns alltid hopp. Tänd ljus under Chanukah för att hålla det hoppet levande.

http://www.chabad.org/holidays/chanukah/article_cdo/aid/238434/jewish/Miracles.htm

/N