Halacha är Bibliska och rabinska föreskrifter för ett gott liv.

Vendyl Jones, en förgrundsgestalt i de noachidiska rörelserna sade 2006:

”Rabbi Yoel Schwarts was commissioned by the Chief Rabbi, Mordechi Eliyahu, to write
the Halacha for B ׳nai-Noah. ”
Researcher, sommaren 2006

Uppgiften är intressant för det ger Rabbi Yoel Schwarts dokument (på Oklahoma B’nei Noach Society’s site) om råd för hur Noachider kan praktisera sin religion extra intressant. Det är något av en kvalitetsstämpel.

http://www.okbns.org/pdf/Noahide_Commandments3_503107.pdf

/N