I det förra inlägget använde jag formuleringen ”de noachidiska rörelserna ” vilket jag eg är obekväm med. Att vara noachid innebär att man tror på judendomen och försöker leva efter de bud som judendomen lär är giltiga för hela mänskligheten. Som noachid kan man välja att associera sig med någon av judendomens rörelser ex (ultra-) ortodox, konservativ- eller reformjudendom. Bor man i USA går det på några ställen att vara med i noachid-församlingar. Dessa är inte frikopplade från judendomen utan verkar i samarbete med rabiner.

Merparten av de web-sidor som riktar sig till noachider drivs av ortodoxa eller ultraortodoxa judar. Reform- och konservativ judendom vänder sig i förvånansvärd liten utsträckning till noachider, men de motverkar inte heller att allt fler icke judar blir noachider.

Varför har de ortodoxa inriktningarna de senaste 20-30 åren varit mest aktiva i att informera om judendom för icke judar?
Vi lever i en tid då judar inte utsätts för massmord och statligt sanktionerade förföljelser. Judar kan idag ofta använda sin yttrandefrihet. För ca 30 år sedan kom en avhandling av Rabbi Lichtesten om att praktisera noachidisk tro i enlighet med de judiska skrifterna (ex Talmud). Under 1990-talet kom internet vilket underlättade att sprida informationen.
De ortodoxa gruppernas aktivitet kan nog bero på att de tagit fasta på bibliska profetior. Det förutsagda återvändandet av judar till Israel har börjat. Bibeln förutsäger att  det ska komma en tidsperiod som kännetecknas av fred i hela världen, då de sista judarna återförs med hjälp av en Mashiach (=en smord regent i Israel av Davids ätt, messias). Det finns också Bibliska profetior om att andra folk ska börja vända till Israels Gud. För att förbereda inför den Messianska tidsperioden använder man denna period i historien, då judar har ganska stor frihet, till att berätta om vad Judiska skrifter alltid lärt ut. Förutsättningarna för en messiansk tidsperiod blir bättre.

/N