You are currently browsing the monthly archive for januari 2009.

Jag diskuterade de mänskliga naturen med en god vänn, som dock är kristen. Som noachid har jag en annan syn på om människan är god eller ond än vad min vän har.

Inom judendomen uppfattas människan ha ett moraliskt medvetande som gör det möjligt att följa Guds lagar och göra gott. Det kallas yetzer tov.
Dessutom har människan en benägenhet att vilja agera utifrån självisk behovstillfredställelse, oberoende av de moraliska konsekvenserna. Det kallas yetser ra.
Yetser ra och yetser tov kan härledas till

1 Mos 2:7 som säger att Gud formade människan av jord från marken. Det hebreiska ordet för formade är vayyitzer som här stavas med två y, vilket är en ovanlig stavning. Rabinerna har förklarat att de två y ordet står för yetser som betyder ompuls. Människan har alltså en god- (yetzer tov ) och en ond impuls (yetzer ra).

/N

Informationen är hämtad från Tora 101.

De senaste dagarna har jag med gjort vad jag avsåg att göra, att träna på att skapa positva böne- och Torah-studie rutiner. Men det har inte varit personligt ”bra” dagar.
Att be och studera var bra, men andra omständigheter var inte bra alls. Men jag ska fortsätta att ha bra rutin, ändå. Att en omständighet är dålig är inget skäl att förstöra goda vanor. Ikväll lyssnar jag på lite Torah undervisning och sedan drar jag filten över huvudet tills i morgon.

/N

I morgon ändras mitt liv lite med andra arbetstider och en annan dagsstruktur som ställer större krav på mig. Sedan våren –08 har jag kommit igång med att följa med i veckans textläsning och ibland be böner från Psaltaren enligt traditionen och jag har uppmärksammat när det blir judiska högtider. Nu blir det en utmaning att skapa goda rutiner i den nya livssituationen. Jag ska ställa klockan tidigt i morgon så jag hinner be.
Jag har de senaste dagarna både bett särskilt för situationen i Israel och för de som är judar i Sverige som åter igen drabbats av fler trakasserier. Man kan tycka vad man vill om politik men ändå be för fred och att människor ska få ha ett tryggt liv. Gud hör bön och svarar på det sätt han finner gott. Be.

/N

Bland det populäraste att läsa här på bloggen är om slaktmetoder. Jag kanske ska förtydliga att för judar gäller att de bör äta kosher-slaktat, men att noachider är fria att äta alla sorters kött.

För praktiserande noachider (d v s ej judar) gäller: Enda restriktionen för noachider är att djuren ska vara helt döda innan de styckas, så att budet att inte äta en del från ett levande djur inte bryts.

Död är en definitionsfråga, men först och främst gäller hjärtdöd som dödsbegrepp inom judendomen. Djuren bör dessutom hänga så länge att de inte längre rycker, vilket innebär att det livgivande syret i cellerna är slut.

Vanligt svenskt kött kommer från djur som dödats, avblodats och har fått hänga till dess de inte rycker eller uppvisar reflexer och därmed är att betrakta som döda. Det är därmed acceptabla att äta för praktiserande noachider, meeen…

Enstaka muskelfibrer kan teoretisk sett antas rycka längre tid efter avblodningen än vad som med blotta ögat är observerbart. Gör man en så hård tillämpning av budet är det bäst att äta kocherslaktat kött eller att inte äta kött. Jag har dock aldrig stött på någon som hävdat att noachider bör äta kosher.

Min personliga uppfattning är att svenskt kött uppfyller kraven på att djuret ska vara dött innan styckning och jag äter det därför. Det händer att jag äter (muslimskt) hallal-kött, som är vanligt i butikerna i min stad. Fanns det kosher-kött skulle jag köpa det när det var en produkt som tilltalade mig d v s inte för att det är ett religiöst krav.

Vid resor utomlands, där man är osäker på slaktmetoden, kan vara klokt att äta fisk, mjölk, ägg,  men inte kött.
/N

Så ryktas det om att det är vapenvila på västbanken, men slutar våldsamheterna? Blir det fred när Hamas fortsätter att verka för att Israel ska upphöra som stat?

Hamas väljer att skjuta raketer från tätbefolkade områden, så att motelden drabbar civila! Propagandamässigt framstår då Israel (för vissa) i dålig dager. Hade man ägnat sig åt fabrikstillverkning av jordbruksredskap e d, istället för vapentillverkning/hantering, på västbanken hade det inte varit några stängda gränser och det hade aldrig blivit krig.

Hade Hamas och palestinierna accepterat Israels existens hade dagens aktuella frågeställning vara hur man skulle utveckla samhället och göra de palestinskt styrda områdena bra att leva i och fokus i Israel skulle kunna riktas mot att minska eventuell diskriminering av den arabiska befolkningen och bygga upp ett gott samhälle för ännu fler människor.

Om Israel accepterades som stat av palestinierna, då skulle det gå att bygga ett samhälle för alla. Till dess är svårt att se att det ska bli varaktig fred.

Det är verkligen läge att be för fred i Israel och de palestinska områdena. Be. Gör det. Be.

/N

Så var det Sabbatskväll igen. Jag firar inte Sabbat. Vissa noachider håller sjundedagsvila ex enligt förslagen från Oklahoma B’nei Noach Society. Sabbaten är ett bud som gavs till det judiska folket. I de Hebreiska grundtexterna används inte några ord som indikerar att det gäller generellt för alla människor. Därför bör noachider inte fira sabbat precis som judar.

I veckans text var det en märklig passage där Mose efter han hade blivit kallad av Gud vid den brinnande busken begav sig mot Egypten men på vägen blev prövad av Gud vid ett nattläger men hans fru Sippora omskar deras son och Gud lät honom vara (Läs gärna mer om 2 Mos 4:24-26 i följande utläggning av textstället: http://www.aish.com/torahportion/moray/Moses_Stop.asp)
Sippora, Moses fru var dotter till en präst i Midian som sannolikt inte enbart tillbad Herren. För henne var omskärelsen säkert inte självklar, men Gud ville nog att Moses barn som ättlingar till Abraham skulle vara omskurna. Det är därför viktigt att judar omskär sina söner.
Bibeln förbjuder inte att andra folk än judar praktiserar omskärelse. Vissa noachider omskär sig även om det inte krävs. Det kan finnas välsignelser kopplade till att leva efter bud som Gud givit. Man behöver inte, men får omskära sig som noachid.
Jag har ärligt talat inte brytt mig så mycket om omskärelse, men kanske ska jag läsa på lite mer i ämnet. Det kommer säkert komma en tid vissa svenska noachider börjar vilja bli omskurna.

/N

Jag fyller 40. Det är en kris för vissa, fest för andra.

Idag var jag i badhuset och badade med min 4-åriga dotter. Två gånger (med en stunds lek mellan) simmade jag 25 meter med dottern på ryggen och mitt huvud under vattnet. Är jag vältränad och gillar utmaningar eller försöker jag jaga undan eventuella tankar om att ungdomen har jag lämnat bakom mig för länge sedan. Att fylla 40 är ett delikat ämne!

Judendomen sägs ibland stå för en medelväg mellan ytterligheter. En sådan medelväg är stället som föreskriver att Nasirer efter Nasirtiden, då de avhållit sig från alkohol, skulle offra bl a ett syndoffer (4 Mos 6:1-21). Vad är det för synd att avhålla sig från alkohol? Allt skapat av Gud kan brukas på goda sätt eller på destruktiva sätt. Religionen föreskriver inte att man ska låta bli alla möjliga saker, men att man ska göra dem på rätt sätt. För den som använt alkohol för mycket kan behöva avhållsamhet fån alkohol. Avhållsamheten är också en avvikelse från en sund alkoholkonsumtion. Därför bär Nasiren fram syndoffer, för att han/hon avvikit från en sund medelväg.

Kanske måste jag ha en balans mellan mitt faktiska åldrande, min erfarenhet, kontra mina lite yngre sidor. Så att jag går en medelväg som bejakar både åldrandet och de yngre sidorna.

/N

Efter dagens sim-pass satt jag i bastun och lyssnade på gubbarnas snack. Poäng i sportserier, hur man avgör vilket lag som går vidare om de har lika många poäng mm osv. Det kan vara intressant, men folk tappar perspektivet när det gäller sport. De kan tala om sportstatistik i timmar, något som inte gör någon som helst skillnad i den här världen. Visst får man unna sig ett glädjeämne i livet. Jag blir mäktigt imponerad av idrottsprestationer som går utöver det vanliga, men idrott är eg bara ett sätt att få god hälsa, spännande underhållning och en stunds lek.

Potential. Jag lyssnar på en hel del undervisning från olika blandade Rabiner, mest ortodoxa dock, och ordet potential återkommer gång på gång. Att få leva ett helt liv utan att använda sin personliga unika potential är som att han en fin bil men strunta i att köra den. Kör din fina bil med glädje så ofta du kan, skjutsa andra i den så att de får glädje av den också, miljöanpassa den och berätta för andra om det så de kan inspireras att bidra till ett bättre klimat. Gör så med livet med. Använd livet till att göra meningsfulla aktiviteter. Lev.

Att leva så fullt ut man kan kräver medvetna val. Att leva efter bibliska bud ger bättre prioriteringar och löser ut mer av den potential varje person har. Det är Gud som skapat världen, som du är en del av, och givit buden.
Att inte idrotta när jag har en kropp som fungerar för det skulle vara som att dissa Skaparen. Att inte idrotta skulle vara ett sätt att vanvårda min kropp, så att min potential minskar. Det skulle vara ett slag i ansiktet på den som givit mig livet.

Potential. Alla är viktiga på något sätt någon gång. Använd din Gudagivna potential.

/N

Vet du att ett träd som växer får merparten av sin biomassa från luftens koldioxid, inte från jordens näringsämnen? Till största delen består träd av kol. Kolet tar trädet upp från luften och omvandlar med hjälp av fotosyntesen från gas till fast form (cellulosa). Näringsämnen och vatten från jorden kan öka tillväxten, men utan koldioxid blir ingen tillväxt.elah_valley_pistachio_tree_75-17tb
Koldioxiden finns i luften som vi inte ser. Vi ser hur luften verkar finnas när det blåser, men vi ser inte själva luften. I hebreiskan är det samma ord för vind och ande. Precis som träden får liv och kan växa av luftens koldioxid, så lever allt levande genom att Gud inblåst liv i det.

Gen 2:7 Och HERREN Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse.

Konsekvensen blir att som människa kan man leva mer eller mindre bra, liksom ett träd kan ha mycket eller lite näringsämnen i sin jorden, men tillväxten eller livet kommer från Gudsvinden. Vi har alla olika förutsättningar i livet. Till skilnad från träd kan vi ”plantera om” oss själva i sammanhang där vi får mer näring, men tilväxten kommer alltid från Gud, på samma sätt som trädets biomassa kommer från luften.

Jer 17:7 Men välsignad är den man som förtröstar på HERREN, den som har HERREN till sin förtröstan.
Jer 17:8 Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer, och det upphör aldrig att bära frukt.

Alla träd har samma tillgång till koldioxid precis som alla människor har ande från Gud som ger livspotential. Det som skiljer människor åt är de val vi gör i livet vilket gör att vi växer på olika platser.

/N

———————————————————————–
Gen 1:2 The earth was without form and empty, with darkness on the face of the depths, but God’s spirit moved on the water’s surface.

God’s spirit. Others: ‘God’s wind.’

(http://bible.ort.org/books/pentd2.asp?ACTION=displaypage&BOOK=1&CHAPTER=1#C2)
———————————————————————–

Så är konflikterna mellan Israel och Palestinierna åter på medias dagordning.
Att vi i perioder inte hör så mycket i våra medier innebär inte att de Palestinska terrordåden upphört eller att Palestiniernas livssituation blivit bättre.

Ett av de Noachidiska buden är att verka för rättvisa. Dessutom tror jag att ekonomisk tillväxt och höjd levnadsstandard är viktiga faktorer för att minska benägenhet till konflikter mellan olika befolkningsgrupper. Båda grupper måste även acceptera den andres rätt att existera i landet.

Acceptans: Israeler blir knappast benägna att skapa bra förutsättningar för Palestinier så länge självmordbombningar och raketbeskjutning pågår.
Palestinierna drömde nog om självstyre redan när Storbritannien styrde (Jordanien och) dåvarande Palestina.
Israel är en stat sanktionerad av FN beslut. Om en stor del av den palestinska befolkningen stödjer terroraktioner och vill störta den Israeliska staten med våld, då kommer Israel försvara sin existens, såklart. Om Palestinierna accepterar Israels existens försvinner en stor del av motivationen för de ständiga terrorhandlingarna.

Rättvisa: Redan innan den Israeliska staten bildades 1948 köpte välutbildade Judar, i en subkultur som främjade affärsmannaskap, loss mark i landet helt lagligt. Palestinierna var en fattig befolkning i en liten ökenstat. Uppköp av mark med pengar från utlandet har fortsatt. Det måste accepteras. Ägande måste respekteras, men det går ibland rykten om orättfärdigt övertagande av mark (vilket inte får ske).

Palestinier kommer inte vara benägna att låta det vara fred så länge de inte uppfattar att det finns rättvisa och möjligheter att som palestinier bygga ett bra liv för sin familj. Juridisk rättvisa behövs, men också lika möjligheter för alla befolkningsgrupper att få utbildning, arbete och skapa sig ett gott liv inom landet.

Tillväxt: Om parterna vill ha ett liv i samexistens behöver de ge sitt stöd till åtgärder som ger ekonomisk tillväxt för båda befolkningsgrupperna. Om Palestinierna håller lugn och vapenvila måste både Israel och ledarna i de Palestinska områdena skapa förutsättningar för tillväxt och ett materiellt bättre liv för familjerna i både Gaza och övriga Israel. Om parterna vill ha ett liv i samexistens.

/N