De senaste 30 åren har jag varit regelbunden motionär. Det har varit löpning, motion, bodybuilding och simning. guinea-pig-sports-02Jag har upptäckt att när man kommit igång 10-12 gånger och ser resultat blir man ofta inspirerad. Då börjar man träna mer och hårdare, blir övertränad och drar på sig förkylningar eller inflammerade muskelfästen eller andra skador. Det viktiga är inte att träna hårt  för att få fantastiska resultat. Det viktiga är träna regelbundet, att vara disciplinerad.
På samma sätt ser jag min bibelläsning och mina bönevanor. Det är bättre med lite men regelbundet/dagligen, än mycket ibland. Med ett perspektiv på 10-20 år får man bättre resultat med regelbundenhet. Läser jag Bibeln(=Tanach) dagligen har jag det lilla jag läser ofta i medvetandet och kan smälta och integrera kunskapen i mitt liv. Läste jag samma mängd i bibeln men vid ett tillfälle per månad skulle jag glömma Bibeln och dess budskap där emellan.
Om man ska ta vara på och utveckla en nära och intim relation till någon, ex med Gud, är det bra att ha kontakt dagligen, snarare än mycket vid enstaka tillfällen. Daglig bön passar mig därför bättre än långa mega-böner ibland.
När jag tar i för mycket och är för präktig brukar det slå tillbaka så att jag efter en tid tröttnar och blir odisciplinerad.

Lite Torah regelbundet fungerar bäst för mig.

/N

(Bilden är hämtad från http://www.foundshit.com/pictures/animals/guinea-pig-sports-02.jpg)

Annonser