Jag diskuterade de mänskliga naturen med en god vänn, som dock är kristen. Som noachid har jag en annan syn på om människan är god eller ond än vad min vän har.

Inom judendomen uppfattas människan ha ett moraliskt medvetande som gör det möjligt att följa Guds lagar och göra gott. Det kallas yetzer tov.
Dessutom har människan en benägenhet att vilja agera utifrån självisk behovstillfredställelse, oberoende av de moraliska konsekvenserna. Det kallas yetser ra.
Yetser ra och yetser tov kan härledas till

1 Mos 2:7 som säger att Gud formade människan av jord från marken. Det hebreiska ordet för formade är vayyitzer som här stavas med två y, vilket är en ovanlig stavning. Rabinerna har förklarat att de två y ordet står för yetser som betyder ompuls. Människan har alltså en god- (yetzer tov ) och en ond impuls (yetzer ra).

/N

Informationen är hämtad från Tora 101.