You are currently browsing the monthly archive for februari 2009.

Judendomen är innehåller en väldigt storm mängd kunskap om G-d och om att leva livet till fullo på alla livets områden. Jag måste erkänna att det är svårt att i medelåldern byta religion och världsbild och snabbt snabbt lära sig t o m grundläggande koncept. De som fått lära sig Torahn från barnsben har helt klart en fördel.

5 Mos 6:6 Dessa ord som jag i dag ger dig befallning om, skall du lägga på hjärtat.
5 Mos 6:7 Du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp.

I snart ett år har jag aktivt försökt lära mig mer. Jag läser Bibeln och ber nästan dagligen och lyssnar på rabiners undervisning (över nätet) och läser om judendomen flera gånger i veckan. Ändå har jag bara skrapat på ytan. Jag har bara precis, ytligt, börjat förstå vad det egentligen innebär att Gud är En:

5 Mos 6:4”HEAR, O ISRAEL: THE LORD OUR GOD, THE LORD IS ONE.”

Det finns flera andra koncept som jag just börjar få en enkel grundläggande förståelse för ex att Gud kontinuerligt forsätter skapelseprocessen och att skapandet inte upphörde efter skapelseberättelsen.

Det vanliga är att barn och unga lär sig nya saker och begrepp så att de när de börjar bli mogna vuxna har lärt in en hel världsbild. Vuxna lägger i normalfallet till eller rättar detaljkunskaper i sin världsbild, men de byter oftast inte världsbild. Vuxna har ofta större erfarenheter och kunskaper som de kan relatera till ny information och nya kunskaper. Därför har vuxna ofta lättare att sätta in och förstå information i sitt rätta sammanhang.

Att byta världsbild i vuxen ålder är jobbigt och kräver medveten ansträngning. Det är nära nog mot människans natur att som vuxen starta om från början med nyinlärning från detaljnivå till generell förståelse. Men jag fortsätter.

/N

Jag ska förbereda mig genom att läsa Esters bok.
/N

Ett par intressanta tankar som jag ofta hör när jag lyssnar på Torah-undervisning är dels att Gud har absolut kontroll och styr värden och tanken att människan har fri vilja. Vid första ögonkastet kan dessa två uppfattningar framstå vara motsägelsefulla.
Någon Rabin jag lyssnade sade att det var motsägelsefullt men att man i judendomen ändå håller både tanken om a att Gud styr och uppfattningen om människans fria vilja för sannt, för att det finns stöd i Bibeln för båda dessa tankar.
En annan Rabin menade att det inte var så motsägelsefullt. Att Gud har skapat människorna så att de kan göra val innebär att när människan använder den fria viljan gör hon vad hon är bestämd av Gud att göra. Därmed styr Gud och har kontrollen.

Var började min bana till Judendomen, bort från kristendomen? Flera viktiga punkter finns, men en viktig händelse var när jag 2003 råkade hitta Rabbi Noah Weinbergs artikelserie ”48 ways to wisdom” och samtidigt hittade siten Aish.com. För drygt en vecka sedan dog denna Rabbi.

Rabbi Noah Weinberg var en mycket klok man.

Besök gärna Rav Noachs minnessida och läs om de 48 vägarna till visdom: http://www.aish.com/rebNoach/

/N

Igår satte en person bestsäljar-boken ”The secret” i min hand. Bokens budskap är att bara man tänker på något väldigt mycket, ex pengar, så kommer det uppstå en attraktion så att det man tänker dras till tänkaren. En form av magiskt tänkande säger den som är kritisk.

Som beteendevetare vet jag att en person som starkt fokuserar på något får ”selektiv perception”. Det innebär att människor fokuserar mer på sådant som de har ett starkt engagemang för eller som de finner viktiga. Den som ska byta bostad hittar plötsligt massor med intressanta artiklar i tidningarna och snappar upp varenda antydan om bostadsmarknaden vid fikarasten. Den som fokuserar starkt skaffar omedvetet mer information, av bara farten, och kan då göra bra kap. Det är inte magi, det är så medvetandet fungerar.

I Bibeln finns en relevant passage om just detta. När Gud skapade världen återkommer en fras:
Gen 1:3 ”Och Gud sade:”
Gen 1:6 ”Och Gud sade:”
Gen 1:7 ”Och Gud gjorde”
Gen 1:9 ”Och Gud sade:”
Gen 1:11 ”Och Gud sade:”
Gen 1:14 ”Och Gud sade:”
Gen 1:16 ”Gud gjorde”
O s v

Att tänka är att prata tyst. Förutsättningen för människans kreativitet, som skapat vår civilisation, är människans språkförmåga. Vi tänker, talar och agerar sedan, för vi är skapade till Guds avbild. Gud tänker så han kan göra. Den som på ett kreativt sätt vill skapa sig ett nytt liv bör aktivt tänka vilka mål den har och skriva ned alla möjliga (och omöjliga) sätt att nå målen. Jobba med det om och om igen, tänk och tala ständigt om det, skaffa kunskaper. Med tiden hittar många då en väg framåt. Men utan tänkande, Gudagåvan, kommer få fram till målet.

Nej, jag tror inte att saker på ett magiskt sätt dras till folk som tänker på just den saken. Men jag tror att man ska tänka för att på ett kreativt förverkliga den potential Gud lagt ner i varje person.

/N

I morgon är det Tu B’Shvat. Tu betyder 15 och Shvat är nuvarande månad. Den femtonde i Shvat är det trädens nyårsafton! I den judiska kalendern finns fyra nyårsaftnar,

Lev 19:23 And when ye shall come into the land, and shall have planted all manner of trees for food, then ye shall count the fruit thereof as forbidden; three years shall it be as forbidden unto you; it shall not be eaten.
Lev 19:24 And in the fourth year all the fruit thereof shall be holy, for giving praise unto the LORD.
Lev 19:25 But in the fifth year may ye eat of the fruit thereof, that it may yield unto you more richly the increase thereof: I am the LORD your God.

Det är från femtonde i månaden Shvat som man räknade trädens ålder, så att man kunde låta tröden växa till i sin takt och offra till Herren och äta av dem när det var tid för det. Ortodoxa judar räknar fortfarande inte frukt från träd yngre än fem år för kosher.
Tu B’Shvat är en högtid som inte omnämns i Bibeln, men den omnämns i Mishnah. Vanligt är även att äta frukt och nötter. I Israel sammanfaller Tu B’Shvat med tiden för mandelträdens blomning.
Under Tu B’Shvat är vanligt att judiska barn samlar in pengar för trädplantering i Israel. Många miljöorganisationer i Israel har särskilda kampanjer under Tu B’Shvat.

Som noachid har jag inga särskilda åligganden för den här högtiden. Det är fascinerande att tredje Mosebok, som härstammar från bronsåldern, innehåller lagar som reglerar hur människan på ett sunt sätt ska förhålla sig till träd och växtlighet. Eftersom jag tycker att ett ekologiskt synsätt är viktigt kommer jag att ge en särskild gåva till en miljöorganisation. Dessutom kommer jag äta lite frukt som jag inte vanligen äter och äta den med trädens nyår i åtanke.

/N

“The Path of the Righteous Gentile” av Chaim Clorfene och Yakov Rogalsky.
Boken kom 1986 och var den första bok om de sju noachidiska buden som riktade sig till en bred publik (d v s inte till rabiner/teologer). Boken är både lättläst och fulla av information. Efter varje kapitel finns källhänvisningar (till ursprungstexterna i den muntliga Torahn) så att var och en kan läsa vidare. Boken har blivit en klassiker. Att den nu går att läsa gratis online gör det inte sämre.

Läs boken här: http://www.moshiach.com/action/morality/

/N

Jag har idag lagt till ett par nya länkar.

 

www.AskNoah.org har ett bra webforum där man kan ställa frågor och få svar av deras Rabiner om hur man praktiserar de sju buden.

 

www.chabad.org innehåller massor av information om deras gren av judendomen. Det går att ladda ned många föredrag med bra ljudkvalitet.

 

/N

/N

Bloggen kommer under våren att gå på sparlåga. Min livssituation ser annorlunda ut, men jag kommer skriva lite då och då i alla fall. Ett syfte med bloggen är att sprida kunskap om de bud som Gud enligt judendomen har givit hela mänskligheten.
Det som jag skrivit ligger kvar och fyller sitt syfte.
/N