Bloggen kommer under våren att gå på sparlåga. Min livssituation ser annorlunda ut, men jag kommer skriva lite då och då i alla fall. Ett syfte med bloggen är att sprida kunskap om de bud som Gud enligt judendomen har givit hela mänskligheten.
Det som jag skrivit ligger kvar och fyller sitt syfte.
/N