Ett par intressanta tankar som jag ofta hör när jag lyssnar på Torah-undervisning är dels att Gud har absolut kontroll och styr värden och tanken att människan har fri vilja. Vid första ögonkastet kan dessa två uppfattningar framstå vara motsägelsefulla.
Någon Rabin jag lyssnade sade att det var motsägelsefullt men att man i judendomen ändå håller både tanken om a att Gud styr och uppfattningen om människans fria vilja för sannt, för att det finns stöd i Bibeln för båda dessa tankar.
En annan Rabin menade att det inte var så motsägelsefullt. Att Gud har skapat människorna så att de kan göra val innebär att när människan använder den fria viljan gör hon vad hon är bestämd av Gud att göra. Därmed styr Gud och har kontrollen.